21/7/14 Coláiste Ghlór na Mara: Important information 21/07/14 Coláiste Ghlór na Mara: Eolas tábhachtach

foras_administrator

21/07/2014

Uncategorized

Coláiste Ghlór na Mara will open for 1st day of classes on 1st September 2014 at 8:30am

Important Information:

Uniform

 • School jumper
 • School tie
 • White shirt
 • Grey trousers
 • Grey skirt / socks (knee length)
 • Black shoes
 • Sports gear
 • Grey or navy tracksuit bottoms (no logos)
 • White polo shirt
 • Trainers (preferably non marking soles)
 • The School jumper and School tie can only be purchased from Mc Faddens in Balbriggan. Other items may be purchased from Mc Faddens or a supplier of your choice.

  Learning Materials

  The school will be using a virtual learning environment for the students and a blended learning approach. The school will provide tablet computers for the students to use in school and learning material will be provided online. The survey completed at the last meeting confirmed that students have access to a computer of some form and internet at home. The VLE will be accessible to any common operating system.

  To cover these costs a charge of €150 will be levied this year and for the following two years meaning a total payment of €450 over the three years.

  School expenses

  At the start of the year €50 will be collected to pay for

  1. Locker rental

  2. Personal insurance

  3. Science workbook

  4. Science coursework copy

  5. School journal

  School Equipment

  1. Schoolbag, pencil case etc

  2. Maths set and scientific calculator Sharp W531B writeview

  3. 10 copybooks

  4. A4 science hardback copy

  5. 5 A4 folders and a refill pad

  6. Box of polypockets (A4)

  7. A lock for the locker (combination) – possibly

  8. 4 Gb Memory stick

  9. Other subject specific materials e.g. First Entry Copies for Business, Art Equipment for Art.

  Cuirfear tús leis na ranganna i gColáiste Ghlór na Mara, an Gaelcholáiste nua i mBaile Brigín, ag 8.30am ar an 1 Meán Fómhair 2014

  Eolas tábhachtach:

  Éide Scoile

 • Geansaí dearg na scoile
 • Carbhat na scoile
 • Léine bán
 • Bríste liath
 • Sciorta (chuig na glúine) / stocaí liath
 • Bróga dubha
 • Éide spóirt

 • Bríste Reatha liath nó dúghorm
 • Léine polo bán
 • Bróga reatha
 • Caithfear an geansaí Scoile agus an Carbhat Scoile a cheannach i Siopa Mhic Pháidín i mBaile Brigín. Is féidir gach rud eile a cheannach ansin freisin nó i do rogha siopa.

  Ábhar foghlama

  1. Beidh na daltaí ag baint úsáid as tabléidí agus córas timpeallacht fhíorúil foghlama (Moodle, Edmodo nó a leithéid) ar scoil agus tar éis an suirbhé ag an gcruinniú deirneach tá sé soiléir go bhfuil teacht ag na daltaí ar ríomhaire agus idirlíon sa bhaile.

  Chun na costasaí seo a chlúdú tá costas € 150 á ghearradh ar ghach dalta sa bhliain seo le haghaidh na chéad trí bhliain rompu. Mar sin €450 thar trí bhliana.

  Costas Scoile

  2. Ag tús an scoilbhliain beidh €50 á bhailiú chun íoc as

  3. Cíos taisceadáin

  4 Árachas pearsanta

  5. Leabhar saothar eolaíochta

  6. Cóipleabhar obair chúrsa eolaíochta

  7. Dialann scoile

  Trealamh scoile

  1. Cás peann luaidhe, pinn srl

  2. Seit Mata agus áireamhán eolaíochta Sharp W531B writeview

  3. 10 gnáth cóipleabhar

  4. Cóipleabhar crua eolaíochta A4

  5. 5 fillteán A4 agus páipéir dóibh

  6. Bosca polypockets A4

  7. Glas don taisceadán (uimhreacha) – le cinntiú

  8. Cipín cuimhne 4Gb