1/9/14 New Gaelcholáiste opens in Balbriggan! 1/9/14 Osclaíonn Gaelcholáiste nua i mBaile Brigín!

Jill Mc Mahon

03/09/2014

Uncategorized

daltaí go léir CROPPED 700 X 306

The new Gaelcholáiste in Balbriggan took in its first group of first years on Monday, 1st of September.

Coláiste Ghlór na Mara is the first Gaelcholáiste in this area. 26 pupils have started in first year and the school will cater for between 700 and 1,000 pupils in the future.

The school is located in temporary classrooms at the moment. The school will move to a temporary school soon and will remain there until building work on the permanent school building is complete.

foireann CROPPED 700 X 306

“The opening of this school this morning is a reason for great joy,” said Aoife Elster, the school principal (above, second from the left).

“It is great to see such a positive result come from all of the work done by local people to found a Gaelcholáiste in this area.

“We are very grateful to the Dublin ETB and to Mr. O’ Leary especially for giving us the use of the temporary classrooms as we await our own building.

“We are also very grateful to Clodagh and to Siobhán, principals in the local Gaelscoileanna, for all the support they have given to us.”

Cuid de na daltaí CROPPED 700 X 306

Caoimhín Ó hEaghra, General Secretary of An Foras Pátrúnachta said:

“An Foras Pátrúnachta is delighted that Coláiste Ghlór na Mara is opening and providing Irish medium education at second level to Balbriggan and the surrounding areas.

“I would like to thank the founding committee, parents and everyone who has helped throughout this process. I am sure that this school will have a great impact in the area not only in the provision of excellent education but supporting and nurturing an Irish language culture in the community as a whole.”

Cuid de na daltaí 2  CROPPED 700 x 306

Ghlac an Gaelcholáiste nua i mBaile Brigín lena chéad daltaí ar an Luan, 1 Meán Fómhair.

Is é Coláiste Ghlór na Mara an chéad Ghaelcholáiste sa cheantar seo. Tá 26 dalta sa chéad bhliain anois agus freastalóidh an scoil ar idir 700 agus 1,000 dalta amach anseo.

Tá an scoil lonnaithe i ranganna sealadacha faoi láthair. Bogfaidh sé go scoil sealadach go luath agus fanfaidh sé ann go dtí go bhfuil obair thógála ar an bhfoirgneamh buan curtha i gcrích.

foireann CROPPED 700 X 306

“Ba chúis áthais dom í oscailt na scoile ar maidin,” arsa Aoife Elster, príomhoide na scoile (thuas, dara duine ar chlé).

“Tá sé go hiontach toradh dearfach a fheiceáil ar an obair thréan atá déanta ag muintir na háite chun Gaelcholáiste a bhunú don cheantar.

“Táimid fíor bhuíoch do Bhord Oideachais agus Oiliúna Bhaile Átha Cliath agus don tUasal Ó Laoire ach go háirithe toisc seomraí sealadacha a thabhairt dúinn fad is atá muid ag fanacht ar ár bhfoirgneamh féin.

“Táim fíor bhuíoch freisin don tacaíocht atá faighte againn ó Chlodagh agus ó Shiobhán, príomhoidí sna Gaelscoileanna áitiúla.”

Cuid de na daltaí CROPPED 700 X 306

Dúirt Caoimhín Ó hEaghra, Ard Rúnaí ar an bhForas Pátrúnachta: “Tá an áthas ar an bhForas Pátrúnachta go bhfuil Coláiste Ghlór na Mara ar oscailt agus ag soláthar oideachas lán-Ghaeilge ag an dara leibhéal do cheantar Bhaile Brigín agus mór thimpeall.

“Tá an bhuíochas ag dul don choiste bunaithe, do na tuismitheoirí agus gach a chabhraigh leis an bpróiseas ar fad. Tá mé cinnte go mbeidh éifeacht ollmhór ag an scoil sa cheantar ní amháin ag soláthar oideachas den scoth ach ag tacú agus ag cothú an cultúr Gaelach sa phobal i gcoitinne.”

Cuid de na daltaí 2  CROPPED 700 x 306