18/12/14 Eight An Foras Pátrúnachta schools on Department’s 2015 Building List 18/12/14 Ocht scoil de chuid an Fhorais ar Liosta Tógála an Roinne do 2015

Jill Mc Mahon

18/12/2014

Uncategorized

Aire Oideachais leis na páistí

The Minister for Education and Skills, Jan O’Sullivan, T.D., today announced the 70 school projects which are scheduled for construction in 2015.

Eight schools under the patronage of An Foras Pátrúnachta are on this list:

 • -Gaelscoil an Bhradáin Feasa, Meath
 • -Gaelscoil an Chuillinn, Dublin
 • -Gaelscoil Liatroma, Leitrim
 • -Gaelscoil Longfoirt, Longford
 • -Gaelscoil Mhic Aodha, Kildare
 • -Gaelscoil Riabhach, Galway 
 • -Gaelscoil Ros Eo, Dublin
 • -Gaelscoil Thulach na nÓg, Meath 

Caoimhín Ó hEaghra, General Secretary of An Foras Pátrúnachta said:

“An Foras Pátrúnachta are delighted with the permanent buildings for schools that the Department have announced for 2015. They are badly needed and the Department must be praised for the work they are doing to ensure that they are provided. There are still schools that do not have suitable accommodation and An Foras Pátrúnachta will continue to work with the Department of Education to arrange for the provision of appropriate accommodation in the short term."

 

 

 

https://ssl.gstatic.com/ui/v1/icons/mail/images/cleardot.gif

 

 

 

Some €450 million will be spent on primary and post-primary infrastructure next year

 

 “We have a pressing need to provide new schools and major extensions so as to continue to meet the accommodation requirements of our growing school going population.

 

 

“My primary aim is to ensure that there is sufficient school accommodation places in place in the education system to ensure that every child has access to a physical school place.” Minister Jan O’Sullivan concluded. 

Aire Oideachais leis na páistí

D’fhógair an tAire Oideachais agus Scileanna, Jan O’Sullivan, T.D., inniu go bhfuil sé i gceist ag an Roinn Oideachais tús a chur le hobair thógála ar 70 scoil sa bhliain 2015.  

Tá ocht scoil de chuid an Fhorais Phátrúnachta ar an liosta tógála seo:

 • -Gaelscoil an Bhradáin Feasa, An Mhí
 • -Gaelscoil an Chuillinn, BÁC
 • -Gaelscoil Liatroma, Liatroim
 • -Gaelscoil Longfoirt, Longfort
 • -Gaelscoil Mhic Aodha, Cill Dara
 • -Gaelscoil Riabhach, Gaillimh
 • -Gaelscoil Ros Eo, BÁC
 • -Gaelscoil Thulach na nÓg, An Mhí 

Dúirt Caoimhín Ó hEaghra, Ard Rúnaí ar an bhForas Pátrúnachta: “Cuireann sé an áthas ar an bForas Pátrúnachta go bhfuil foirgneamh buana nua fógartha do na scoileanna seo do 2015. Tá géarghá leo agus tá moladh le dul don Roinn as an obair atá ar siúl acu chun iad a sholáthar. Fós, tá scoileanna nach bhfuil cóiríocht chuí acu agus leanfaidh An Foras Pátrúnachta ar aghaidh ag obair leis an Roinn chun cóiríocht cheart a shocrú dóibh sa ghearrthéarma.”

Caithfear €450 milliún agus infreastruchtúr bunscoile agus meánscoile sa bhliain atá romhainn.

“Teastaíonn uainn scoileanna a mhéadú agus scoileanna nua a thógáil le freastal ar na riachtanais atá ag an daonra scoile, daonra atá ag fás,” arsa an tAire Oideachais.   

“Is é an aidhm atá agam ná cinntiú go dóthain áiteanna scoile sa chóras oideachais agus go bhfuil fáil ag gach páiste ar cheann.”