18/05/16 BOM training resources18/05/16 Acmhainní ón oiliúint do bhoird bhainistíochta

Jill Mc Mahon

30/05/2016

Boards of Management | Boards of Management

The following is a number of resources which have been used in delivering well-received board of management training in venues across Ireland in May. Should you be looking for any other materials, please do not hesitate to contact An Foras Pátrúnachta or your own patron/managerial body. 

Some of the members attending the sessions kindly let us know about the need to have some documents which have much terminology in Irish in them. We are happy to provide the English version of those documents via this page. 

To view the resources, please click here

Gheobhaidh tú ar an leathanach seo acmhainní a bhí in úsáid le oiliúint a thabhairt do bhaill de na boird bhainistíochta i seisiúin mórthimpeall na tíre i mí Bealtaine. Má tá ábhar eile ar bith uait téigh i dteagmháil leis an bhForas nó le do phátrún/eagraíocht bainistíochta féin. 

Tar éis iarratas a fháil ó roinnt baill cuirfear cáipéisí ina bhfuil an-chuid téarmaíocht i nGaeilge ar fáil i mBéara ar an leagan Béarla den leathanach seo. 

Brúigh anseo le teacht ar na hacmhainní