1/8/14 New information booklet published by NCSE1/8/14 Leabhrán eolais nua foilsithe ag an NCSE

foras_administrator

01/08/2014

Uncategorized

The National Council for Special Education (NCSE) in association with the National Disability Authority (NDA) has published for the first time an information booklet about the full range of post-school education and training options for adults and school leavers with disabilities.

The booklet contains summary information on all of the main programmes and supports available to students with disabilities.

More information is available here.

Tá leabhrán eolais faoina roghanna ó thaobh oideachas iarscoile agus oiliúna de atá ar fáil do dhaoine fásta agus d‘fhágóirí scoile atá faoi míchumas foilsithe don chéad uair ag an gComhairle Náisiúnta um Oideachas Speisialta i gcomhpháirtíocht leis an Údarás Náisiúnta Míchumais.

Achoimre atá sa leabhrán seo ar na phríomhchláir, ar an tacaíocht agus ar na deontais atá ar fáil do mhic léinn atá faoi mhíchumas.

Is féidir tuilleadh eolais a fháil anseo.