17/09/15 Information from NCSE17/09/15 Eolas ón NCSE

Jill Mc Mahon

23/09/2015

Uncategorized

The NCSE has received applications from schools for Resource Teaching hours for students with low incidence special educational needs, where the necessary supporting documentation was not available for the 18 March 2015 deadline.

 

The NCSE expects that decisions in relation to the remaining applications, including applications under the Interim Scheme for allocation of Resource Hours to schools for students with down syndrome, received by 23 September 2015 will issue to schools in mid-October.

 

Schools are reminded that they must return the Student Attendance Confirmation Form (NCSE Form 6- available on www.ncse.ie) to their SENO as soon as possible, but no later than 30 September 2015.

 

Tá iarratais faighte ag an NCSE ó scoileanna mar gheall ar uaireanta acmhainne do dhaltaí leriachtanais speisialta oideachais íosmhinicíochta, tráth nach raibh na doiciméid tacaíochta ar fáil roimh an spriocdáta .i. 18ú Márta 2015.

Tá an NCSE ag súil le cinneadh a thabhairt do na scoileanna a chur iarratas isteach roimh an 23ú Meán Fómhair 2015 i lár mhí Dheireadh Fómhair. Baineann sé seo leis na hiarratais faoin Scéim Eatramhach do dhaltaí a bhfuil siondróm Down acu chomh maith. 

Ní mór do scoileanna Foirm 6 de chuid an NCSE (ar fáil ar www.ncse.ie) a sheoladh chuig an SENO ábhartha chomh luath agus is féidir, ach roimh an 30ú Meán Fómhair 2015.