17.6.14 An Picnic Mhór is a great success in Gaelscoil Moshíológ 17.6.14 Rath ar an bPicnic Mhór i nGaelscoil Moshíológ

Jill Mc Mahon

17/06/2014

Uncategorized

An Phicnic Mhór Comhluadar

The parents and children from Gaelscoil Moshíológ thoroughly enjoyed An Phicnic Mhór which was held on June 14th.

The Parents Association organised the event with support from the Irish language organisation Comhluadar.

Families were given the opportunity to eat a picnic together and to speak Irish.

Fun and games were organised for the children on the day. They were also given the opportunity to bring their teddy bears to enjoy the occasion with them!

An Phicnic Mhór Comhluadar

Bhain na páistí agus na tuismitheoirí ó Ghaelscoil Moshíológ an-sult as an bPicnic Mhór a reáchtáladh ar an 14 Meitheamh.

D’eagraigh Cumann na dTuismitheoirí an ócáid le tacaíocht ón eagraíocht Ghaeilge Comhluadar.

Tugadh an deis do theaghlaigh picnic a ithe agus Gaeilge a labhairt.

Eagraíodh cluichí éagsúla do na páistí ar an lá. Tugadh an deis dóibh a mbéirín bréige a thabhairt leo chun sult as bhaint as an ócáid leo!