16/09/15 Cúrsa nua Gaeilge le TEG16/09/15 Cúrsa nua Gaeilge le TEG

Jill Mc Mahon

16/09/2015

Uncategorized

Foirm Iarr.

This story is available in Irish only. Please change your language selection to Irish. 

Tá ríméad ar an bhForas Pátrúnachta cúrsa Gaeilge nua a fhógairt. Réiteoidh an cúrsa seo rannpháirtithe do Scrúdú TEG Meánleibhéal 2 (B2) agus tá sé dírithe go príomha ar mhúinteoirí atá ag obair i meánscoileanna lán-Ghaeilge ach bheadh sé oiriúnach do rúnaithe scoile agus do bhaill na mbord bainistíochta freisin.

 

Cén fáth a dtabharfainn faoin gcúrsa seo?

  • Is cáilíocht iontaofa neamhspleách é TEG atá aitheanta go hidirnáisiúnta
  • Is é TEG an cháilíocht inmhianaithe ag an bhForas Pátrúnachta dóibh siúd a chuireann isteach ar phost nó ar ardú céime ina scoileanna
  • Is cáilíocht é a chuirfidh le d’fhorbairt ghairmiúil leanúnach
  • Is cáilíocht é a chuirfidh le do dheiseanna fostaíochta agus a chabhróidh leat ardú céime a bhaint amach

 

Bhronn ALTE (Association of Language Testers in Europe) an Q-mark ar Scrúduithe TEG i 2015 le hardchaighdeán na scrúduithe a dhearbhú. Tá na scrúduithe déanta ag thart ar 4,000 duine.

Mar chroílár an chúrsa beidh ranganna idirghníomhacha ar-líne ar siúl ar bhonn coicíse ina bpléifear cúrsaí cruinnis i gcomhthéacs scéalta reatha nuachta.

Beidh na ranganna dírithe ar mhuinín an mhúinteora a fheabhsú céim ar chéim agus ar bhonn tacúil.

Mar aon leis na ranganna coicísiúla seo, reáchtálfar trí sheimineár lae le linn an chúrsa ina mbeidh deis ag rannpháirtithe dianobair ghrúpa a dhéanamh chun díriú isteach ar mhionphointí gramadaí chomh maith le ceardlanna ar scileanna aistriúcháin a thabharfaidh tuiscint ar conas Gaeilge nádúrtha a labhairt agus a scríobh.

Tosóidh an cúrsa leis an gcéad seimineár ar an 10 Deireadh Fómhair. Foirm iarratais ar fáil anseo:

Foirm Word anseo – http://www.foras.ie//wp-content/uploads/2015/09/Foirm-Iarr..docx

Foirm Pdf anseo – http://www.foras.ie//wp-content/uploads/2015/09/Foirm-Iarr.-pdf.pdf

Má tá tuilleadh eolais uait is féidir dul i dteagmháil le comhordaitheoir an chúrsa Tomás Ó Póil ag tomas@foras.ie nó ag 087-2642446.