15/12/14 Gaelcholáiste an Phiarsaigh Attend the Launch of Gaelmail15/12/14 Freastalaíonn Gaelcholáiste an Phiarsaigh ar Sheoladh Gmail as Gaeilge

foras_administrator

15/12/2014

Uncategorized

Nollaig 2014 Google as Gaeilge cropped

Gaelcholáiste an Phiarsaigh Attend the Launch of Gaelmail

There was cause for celebration for the students and certainly the staff of Gaelcholáiste an Phiarsaigh with an invitation to attend the occasion in the Google Headquarters on Thursday, 11 December, when Gaelmail or Gmail as Gaeilge was officially launched.

Pupils of the school made their way to Barrow St and when they reached the Google building there was an extensive welcome for them. The schools name was shining on the steps of the stairs!

They met lots of different people from the world of Gaeilge, and the world of media. When they went into the enormous lecture hall it was clear that the Google community were just as excited about the occasion as they were!

Different members of Google’s team spoke, and they all made their best effort to use their Gaeilge, including a Norwegian man! They all spoke about the localization that Google undertakes. They emphasized the importance that comes with a company like Google that caters for different languages and cultures all over the world.

The highlight of the day was when Hector Ó hEochagáin was welcomed to officially launch the Gaelmail. He was a great speaker creating lots of fun, especially when he hosted the Table Quiz.

The Gaelcholáiste were taken aback when they heard Hector announce that one of their pupils, Orlaith Ní Cheallaigh, had won the word search competition that they had all entered a while ago. Hector presented Orlaith with a Chromecast and other prizes.

They managed to organise a tour of the building, and the pupils enjoyed it immensely. Hector promised them that he would visit the school in the new year, a building that’s a little different beside Googles but brilliant all the same!

 

Nollaig 2014 Google as Gaeilge cropped

 

Freastalaíonn Gaelcholáiste an Phiarsaigh ar Sheoladh Gmail as Gaeilge 

Ba chúis mhór ríméid do scoláirí agus go deimhin d’fhoireann Ghaelcholáiste an Phiarsaigh cuireadh a fháil le freastal ar ócáid i gCeanncheathrú Google Déardaoin, an 11 Nollaig, nuair a seoladh Gaelmail nó gmail as Gaeilge go hoifigiúil. 

Thug daltaí na scoile aghaidh ar Shráid na Bearú agus nuair a bhain siad foirgneamh Google amach cuireadh fearadh na fáilte rompu.  Bhí ainm na scoile ag lonrú ar chéimeanna an staighre!

Casadh go leor daoine difriúla orthu ó dhomhan na Gaeilge agus ó dhomhan na meán cumarsáide.  Nuair a chuaigh siad isteach sa léachtlann ollmhór ba léir go raibh Muintir Google iad féin chomh sceitimíneach faoin ócáid agus a bhí siad!

Labhair daoine difriúla ó Google agus iad ar fad ar a ndícheall le húsáid a bhaint as a gcuid Gaeilge, fear Ioruach ina measc!  Labhair siad ar fad faoin logánú a dtugann Google faoi.  Leag siad béim ar an tábhacht a bhain le comhlacht ar nós Google ag freastal ar theangacha agus ar chultúir éagsúla ar fud an domhain.

Ba é buaicphointe an lae ná nuair a cuireadh fáilte roimh Hector Ó hEochagáin chun an seoladh oifigiúil a dhéanamh.  Ba mhór an spórt é ag labhairt agus go háirithe nuair a chuir sé Tráth na gCeist ar siúl. 

Baineadh stangadh ceart as lucht an Ghaelcholáiste nuair a d’fhógair Hector gur bhuaigh duine de na daltaí, Orlaith Ní Cheallaigh, comórtas na bhfocal a raibh curtha isteach acu ar fad air tamall ó shin.  Bhronn Hector Chrome Cast agus duaiseanna eile ar Orlaith.

D’éirigh leo turas timpeall an fhoirgnimh a eagrú agus bhain siad an-sult as. Gheall Hector dóibh go dtabharfadh sé cuairt ar an scoil sa bhliain nua, foirgneamh atá beagán difriúil le hais Google ach chomh hiontach céanna!