13/09/16 Comhrá 201613/09/16 Comhrá 2016

foras_administrator

13/09/2016

Uncategorized

Seachtain na Gaeilge are looking for: Groups & Individuals

To:  Take part for an hour or two during a 170 hour long conversation.

When: Any time you’d like from 11/10/2016 to 18/10/2016.

 

   3 Steps to taking part:

1. Book your time-slot:

 • Check out the timetable anseo.
 • Register your group anseo.

2. Organise your ‘comhrá’: 

 • Orgainse a place, people & some ideas for the conversation.
 • Make sure you have a computer with internet and a web-cam.
 • Decorate your room with material from the support pack.

3. On the day: 

 • Have everything organised 30 minutes before your comhrá starts.
 • Use the hashtag #Comhra16 on social media.
 • Enjoy!

 

If you have any questions, you can email Seachtain na Gaeilge at snag@cnag.ie

Tá Seachtain na Gaeilge : Grúpaí & Daoine Aonracha

Chun: Páirt a ghlacadh i gcomhrá 170 uair a chloig!

Caithin: Do rogha am ó 11/10/2016 go 18/10/2016

 

   3 chéim le páirt a ghlacadh!

1. Cur tréimhse ama in áirithe:

 • Féach ar an gclár ama & na tréimhsí ama atá fós ar fáil anseo.
 • Cláraigh do ghrúpa leis an bhfoirm seo.

2. Eagraigh an comhrá: 

 • Eagraigh ionad, daoine & ábhar cainte.
 • Bí cinnte go bhfuil ríomhaire le ceamara & idirlíon agat.
 • Maisigh d’ionad leis an ábhair a bheidh sa phacáiste tacaíochta.

3. Ar an lá:

 • Bíodh gach socraithe réidh 30 nóiméad roimhré. 
 • Úsáid an haischlib #Comhrá16 ar na meáin shóisialta.
 • Bain sult as an gcomhrá!

 

Má tá aon cheist agat ná bíodh drogall ort teagmháil a dhéanamh le Seachtain na Gaeilge ag snag@cnag.ie