13.4.14 120 people take part in the Gaelscoil Mhic Aodha race13.4.14 Breis agus 120 duine páirteach i rás ar son Ghaelscoil Mhic Aodha

Jill Mc Mahon

16/04/2014

Uncategorized

Over 120 people took part in the 5km race organised by Kildare towns new Gaelscoil, Gaelscoil Mhic Aodha.

A race and fun day fundraiser was held on Sunday 13 April 2014 in aid of the school.

Gaelscoil MA Rás 1

Norma Ní Chonchúir (below, right), principal of the school said it was an excellent day for everyone involved.

“Thank you all so much for supporting our school,” she said.

“It was a great day all round. The children really enjoyed it and the parents committee did a great job!”

SAMSUNG CAMERA PICTURES

Gaelscoil Mhic Aodha is located in the former vocational school building in Kildare Town. The school has been established for nearly a year now. Last September the school opened its doors with 13 junior infants.

If you require any more information about this school, you can contact the school on 045 535588 or send an email to gaelscoilmhicaodha@gmail.com

The school has also just launched its website! Norma Ní Chonchúir said: “We are absolutely delighted that our website is live. A friend of the school, Alan Stafford, designed it for us and we are very proud of all of the work that has gone into it. We are looking forward to adding to it and putting up the school’s stories soon.”

Visit the new site: www.gaelscoilmhicaodha.com

Ghlac breis agus 120 páirt rás 5km ar son Ghaelscoil Mhic Aodha, an Ghaelscoil nua i mBaile Chill Dara.

Bhí rás agus lá spraoi ar siúl ar an Domhnach 13 Aibreán 2014 chun airgead a bhailiú ar son na scoile.

Gaelscoil MA Rás 1

Dúirt príomhoide na scoile, Norma Ní Chonchúir (thíos, ar dheis), go raibh lá den scoth ag gach duine a bhí páirteach.

“Míle buíochas as an dtacaíocht d’ár scoil,” a dúirt sí.

“Bhí an-lá go deo againn ag an lá spraoi freisin. Bhain na páistí an-taitneamh as. Rinne Coiste na dTuismitheoirí jab iontach!”

SAMSUNG CAMERA PICTURES

Tá Gaelscoil Mhic Aodha lonnaithe i bhfoirgneamh an choiste gairmoideachais i mBaile Chill Dara. Tá an scoil ar an bhfód le beagnach bliain anuas. D’oscail an scoil i mí Mheán Fómhair seo caite le 13 naíonáin bheaga.

Má theastaíonn tuilleadh eolais uait faoin scoil seo, is féidir teagmháil a dhéanamh leis an scoil ar 045 535588 nó trí ríomhphost a sheoladh chuig gaelscoilmhicaodha@gmail.com

Tá suíomh idirlín seolta ag an scoil anois chomh maith! Bhí an méid seo le rá ag Norma Ní Chonchúir faoi: “Táimid iontach sásta go bhfuil ár suíomh idirlín beo. Rinne cara na scoile, Alan Stafford, an dearadh go léir dúinn agus táimid fíor bhuíoch dó as a obair go léir. Táimid ag súl go mór le cur leis agus scéalta na scoile a chur suas go luath.”

Tabhair cuairt air: www.gaelscoilmhicaodha.com