12/05/15 Presidential Visit to Gaelscoil Chloch na gCoillte12/05/15 Cuairt ón Uachtarán ar Ghaelscoil Chloch na gCoillte

Jill Mc Mahon

12/05/2015

Uncategorized

President Michéal Ó hUigínn has accepted an invitation from the Board of Management of Gaelscoil Chloch na gCoillte to attend their twenty year anniversary. This special day will take place on 11 June, but the school has been celebrating since September! The school opened its doors for the first time on 1st September 1994, and from the beginning of this school year there have been various events organised within the school to celebrate the first 20 years of Irish medium schooling in Clonakilty. 

An art piece that was specially commissioned for the event will be revealed by the president on the day. 15 artists put in for the “Per Cent for Art Scheme” competetition that was held. The winner was a piece of sculpture by talented local artist Édaín Ní Dhomhnaill.  Ní Dhomnaill, as well as being an artist, also runs interactive workshops based on the arts.

The Board of Management, the children and the faculty will all be very busy in preparig for this wonderful day. It will be an historical event for the school. 

Ghlac Uachtarán na hÉireann, Mícheál D Ó hUigínn, le cuireadh ó Bhord Bainistíochta Ghaelscoil Chloch na gCoillte le freastal ar cheiliúradh 20 bliain na scoile. Beidh an lá speisialta ar siúl ar 11 Meatheamh, ach tá céiliúradh na scoile ar siúl ó mhí Mean Fómhair. D'oscail doras na scoile don chéad uair ar 1 Mean Fomhair 1994, agus ó thús na scoilbhliaina ta eachtraí éagsúla eagraithe taobh istigh den scoil leis na chéad 20 bliain den Ghaelscolaíocht i gCloch na gCoillte a cheiliúradh.

Beidh píosa ealaíne, a choimisiúnaíodh go speisialta don ócáid, á nochtadh ag an tUachtarán mar chuid dá chuairt. Chuir 15 ealaíontóir isteach ar an "Per Cent for Art Scheme". Bhí an bua ag píosa dealbhóireacht, déanta ag an ealaíontóir áitiúil Édaín Ní Dhomhnaill. Bíonn ceardlann idirghníomhach á rith aici i measc a hobair ealaíne. 

Tá an Bord Bainistíochta Cairde na Scoile, na páistí agus an foireann an-gnóthach agus iad ag réitiú don lá iontach seo. Lá bródúil i stair na scoile a beidh ann.