10/09/’14 Minister congratulates Junior Cert students 10/09/’14 Comhghairdeas déanta ag an Aire le daltaí an Teastas Shóisearaigh

Jill Mc Mahon

10/09/2014

Uncategorized

The Minister for Education & Skills, Jan O’Sullivan T.D. congratulated the 60,327 students who received their Junior Certificate results on Wednesday September 10th.

“I want to send my very best wishes to all students who are receiving their Junior Cert exams results today,” she said.

“I hope that your results reflect the hard work you have put into your studies. I would like to thank the teachers who worked diligently with their students over the three year cycle. We must also remember to acknowledge students’ parents who supported and encouraged their children.”

Minister O’Sullivan said that she hoped that the students would enjoy their celebrations and look out for each other.

There has been an 0.8% increase on the number of students who sat the exams last year. This year, 54pc of students sat honours Irish, up from 49pc three years ago.

Students who wish to appeal their results can do so through their school by no later than Friday 26th of September.

Rinne an tAire Oideachais agus Scileanna, Jan’O Sullivan TD., comhghairdeas le an 60,327 dalta a bhailigh a torthaí an Teastas Shóisearaigh an gCéadaoin 10 Meán Fómhair.

“Guím gach rath ar na mic léinn go léir a fuair a gcuid torthaí inniu,” a dúirt sí.

“Tá súil agam go léiríonn na torthaí an obair go léir atá déanta ag na daltaí seo. Ba mhaith liom buíochas a ghabháil leis na múinteoirí ar fad a d’oibrigh go dian lena ndaltaí le trí bliana anuas. Caithfimid cuimhneamh ar na tuismitheoirí freisin a thug tacaíocht agus spreagadh dá bpáistí.”

Dar leis an Aire O’Sullivan, ba cheart do dhaltaí sult a bhaint as an gceiliúradh agus aire a thabhairt dá chéile.

Tá ardú 0.08% faoin gcéad tagtha ar líon na daltaí a thug faoi na scrúduithe seo anuraidh. Thug 54 faoin gcéad de dhaltaí faoin nGaeilge ag an ardleibhéal i mbliana, ardú 5 faoin gcéad ó 2011.

Is féidir le daltaí achomharc a dhéanamh ar thorthaí go dtí an 26 Meán Fómhair.