10.06.14 Bernard Dunne to celebrate with Gaelscoil na Giúise10.06.14 Bernard Dunne le ceiliúradh le Gaelscoil na Giúise

Jill Mc Mahon

10/06/2014

Uncategorized

This Friday, special guest Boxing Star Bernard Dunne, will attend the official opening of Gaelscoil na Giúise.

Gaelscoil na Giúise is a co-educational Irish medium school with a multidenominational characteristic spirit. In September 2013, Gaelscoil na Gúise accepted its first junior infant class.

An Foras Pátrúnachta began its campaign to establish an Irish medium school in Tallaght in 2011.The patron gained a great deal of support from parents.

In March 2012, the Minister of Education and Skills, Ruairí Quinn, announced that An Foras Pátrúnachta to be appointed patron of the school. Gaelscoil na Giúise is now almost a year in operation under the guidance of principal, Fionnuala Ní Riain. The school is currently going from strength to strength.

Gaelscoil na Giúise

Beidh an réalta dornálaíochta, Bernard Dunne, ina aoi speisialta ag Gaelscoil na Giúise ar an Aoine bheag seo d’Oscailt Oifigiúil na scoile.

Is Gaelscoil comhoideachasúil í Gaelscoil na Giúise a bhfuil sainspiorad ilchreidmheach aici. Ghlac Gaelscoil na Giúise lena céad rang de naíonáin bheaga i mí Mheán Fómhair 2013.

Thosaigh an An Foras Pátrúnachta ag déanamh feachtasaíochta d’oscailt Ghaelscoile i dTamhlacht i 2011. D’éirigh leis an bpátrún neart tacaíochta ó thuismitheoirí a fháil.

I mí an Mhárta 2012, d’fhógair an t-Aire Oideachais & Scileanna, Ruairí Quinn, go mbeadh An Foras Pátrúnachta ina phatrún ar an scoil. Tá Gaelscoil na Giúise ag feidhmiú le beagnach bliain anuas faoi stiúir an phríomhoide, Fionnuala Ní Riain. Tá an scoil ag dul ó neart go neart.

Gaelscoil na Giúise