08/07/15 Special Needs Assistants 2015-1608/07/15 Cúntóirí Riachtanais Speisialta 2015-16

Jill Mc Mahon

08/07/2015

Uncategorized

Below is a link to the National Council for Special Education website – where you will find the Special Needs Assistants allocations for the 2015/16 school year. 
 
If you follow this link you will come to the allocations for this school year.
 

Tá nasc thíos chuig suíomh an Chomhairle Náisiúnta um Oideachas Speisialta – áit á bhfuil na leithdháiltí do Chúntóirí Riachtanais Speisialta don scoilbhliain 2015/16. 
 
Má leanann tú an nasc seo tiocfaidh tú ar leithdháileadh do scoile don scoilbhliain atá romhainn.