05/01/15 ASD Unit given go ahead for Gaeilscoil Bhaile Brigín 05/01/15 Aonad ASD Ceadaithe do Ghaelscoil Bhaile Brigín

Jill Mc Mahon

05/01/2015

Uncategorized

Gaelscoil Bhaile Brigín are delighted that they have received permission from the Department of Education to open an ASD (Autism spectrum disorder) unit in the school.

“We hope that it will be open this time next year,” said principle of the school, Clodagh Ní Mhaoilchiaráin. “Everyone in the school is excited and we’re looking forward to getting started on it in the New Year. It will be a huge help in attending to the students that we have and those that will come to us in the future who have ASD, and their parents who want them to stay in Gaelscoil system.”

More information is available on www.gsbhailebrigin.ie  

Tá áthas an domhain ar  Gaelscoil Bhaile Brigín go bhfuil cead na Roinne Oideachais & Scileanna faighte acu le hAonad ASD (neamhord de chuid speictream an uathachais) a oscailt sa scoil.

“Tá muid ag súil le go mbeidh sé oscailte an t-am seo an bhliain seo chugainn” a deir príomhoide na scoile, Clodagh Ní Mhaoilchiaráin. “Tá pobal na scoile ar bís agus tá muid ag súil go mór le tabhairt faoi san Athbhliain.  Cabhróidh sé seo go mór linn freastal ar an bpobal scoile atá againn agus orthu siúd a bheidh ag teacht chugainn amach anseo le ASD agus a bhfuil a dtuistí ag iarraidh go bhfanfaidh siad sa chóras Gaelscolaíochta.”

Tá tuilleadh eolais maidir leis an scoil ar fáil ar www.gsbhailebrigin.ie.