Multidenomination ResourcesAcmhainní don ilchreidmheachas

Jill Mc Mahon

02/10/2015

Uncategorized

Information and Resources


An Foras Pátrúnachta will be providing a resource bank for multidenominational schools to use in their classrooms. These resources will be on our website but will only be available in Irish as they are for classroom use. We will be adding to the information available to the public on the multidenomination model in the relevant schools too. This information will be made available in both English and Irish. 

 

 

Comórtas ealaíne

Eolas agus Acmhainní 


Tá féilire ilchreidmheach 2016 – 19 ar fáil anseo 


Bliain:   Mí: Sainchreideamh: Acmhainn:

 

Bliain C

 

Meán Fómhair

 

Yom Kippúr

 

Ceacht Samplach A

 

 

Deireadh Fómhair

 

Oíche Shamhna

 

Ceacht Samplach B

      Acmhainn 1
      Acmhainn 2
 

 

Mí na Samhna

 

Deasghabháil Abdul'bahai

 

Ceacht Samplach C

      Acmhainn 3
      Acmhainn 4
      Acmhainn 5

 

 

 

Mí na Nollag

 

Muire gan Smál

 

Ceacht Samplach D

Acmhainn 6

 

 

      Mí Eanáir Hiondúchas & Gandhi Acmhainn 7
                 Acmhainn 8
              Mí Feabhra An Carghas                  Acmhainn 9
               Acmhainn 10
      Acmhainn 11
       
            Mí Bealtaine Deascabháil Íosa Acmhainn 12
      Acmhainn 13
      Acmhainn 14
                 Mí an Mheithimh       Áiteanna Naofa in Éirinn     Acmhainn 15          


Seo banc acmhainní atá á chur ar fáil do scoileanna ilchreidmheacha. Tiocfaidh tú ar an acmhainn ach brúigh ar an gceann atá uait. 

Beidh eolas eile don phobal curtha ar fáil go dátheangach mar gheall ar céard go díreach atá i gceist le 'ilchreidmheachas'. 


Seo a leanas acmhainní ar an ábhar:

  • Tuairisc Ilchreidmheach (scoileanna an Fhorais) – ar fáil anseo 
  • Cur i láthair ar threisiú an éiteas ilchreidmhigh – ar fáil anseo
  • Féilire samplach trí bliana maidir le hilchreidmheachas – ar fáil anseo
  • Cearta an duine, acmhainn don seomra ranga (i dtrí chuid) – ar fáil (i) anseo (ii) anseo (iii) anseo 
  • Mise, Tusa, Gach Aon Duine, Clár d'ardranganna sa bhunscoil – ar fáil anseo
  • Cuaillí Beatha, Clár don seomra ranga – ar fáil anseo
  • Suas Linn, Clár do Ranganna 3 & 4 – ar fáil anseo
  • Right Start, Clár á aistriú – ar fáil anseo 
  • Coinbhinsiún um Chearta an Linbh (Náisiúin Aontaithe), Cáipéis in oiriúnt do dhaltaí – ar fáil anseo 

 

Comórtas ealaíne