01/02/16 – Art competition01/02/16 – Comórtas Ealaíne An Foras Pátrúnachta

Jill Mc Mahon

01/02/2016

Uncategorized

As this is a post for our schools, it is available in Irish only. Please change your language selection. 

 

Tá an comórtas ealaíne ar ais! 

Tá an comórtas briste suas i 6 rannóg éagsúla (féach thíos). Bronnfar na duaiseanna ag comhdháil an Fhorais ar an 5 Márta 2016.

 

Rialacha:

 

1. Is féidir le daltaí ó bhunscoileanna agus ó mheánscoileanna atá faoi phátrúnacht An Foras Pátrúnachta páirt a ghlacadh sa chomórtas seo.

2. Is é ‘Ó 1916 go 2016téama an chomórtais.

3. Bronnfar duais ar bheirt ó gach catagóir, duine sa chéad áit agus duine sa dara háit. Seo na catagóirí:

  • Naíonáin shóisearacha agus naíonáin shinsearacha
  • Ranganna 1 – 3
  • Ranganna 4 – 6
  • Daltaí Meánscoile Bliain 1 – 3
  • Daltaí Meánscoile Bliain 4 – 6
  • Daltaí a bhfuil riachtanais speisialta acu (aois ar bith)

4. Glacfar le hiontrálacha ar pháipéar A4 nó A3.

5. Is féidir leis an iontráil a bheith tarraingthe nó péinteáilte. Is féidir úsáid a bhaint as pinn luaidhe, gualach, pinn nó dúch, marcóirí, criáin, pastail, uiscedhathanna, guais, aicriligh, olaí nó colláis.

6. Caithfidh múinteoirí cead a fháil ó thuismitheoirí sula gcuireann siad aon iontráil ar aghaidh don chatagóir ‘Páistí a bhfuil riachtanais speisialta acu’.

7. Ba cheart don scoil an pictiúr is fearr ó gach rannóg a roghnú agus a chur ar aghaidh chuig an bhForas Pátrúnachta.

8. Is é Dé hAoine 19ú Feabhra an sprioc d’iarratais. Ba cheart iarratais a chur sa phost chuig:

An Foras Pátrúnachta,

Bloc K3, Campus Gnó Mhaigh Nuad,

Maigh Nuad,

Co. Chill Dara.

9. Ba cheart do gach iontrálaí na sonraí seo a scríobh (i mbloclitreacha) ar chúl na hiontrála: Ainm, aois, dáta breithe, rang, ainm na scoile, catagóir.

10. Roghnóidh moltóirí atá roghnaithe ag an bhForas Pátrúnachta amháin na buaiteoirí.

11. Tá cead ag An Foras Pátrúnachta úsáid a bhaint as grianghraif de na buaiteoirí agus dá n-iontrálacha i bhfeachtais phoiblíochta.

12.  Ní féidir leis ag an bhForas Pátrúnachta iontrálacha a chur ar ais chuig scoileanna.

Comórtas ealaíne an Fhorais 2015