01/02/16 – Staffing Curricular01/02/16 – Ciorclán um sholáthar foirne

Jill Mc Mahon

01/02/2016

Uncategorized

As this post is directed to our schools, it is only available in Irish. Please change your language selection.

Socruithe foirne 2016/17
 
Is cáipéis fhada í a bhaineann le painéil, socruithe ath-imlonnaithe, foirmeacha iarratais &rl. 
Tá eochairdhátaí le gníomhartha a chur i gcrích ar lch. 4/5 a bheidh cabhrach don phleanáil chun cinn. 
 
Má thagann aon cheist aníos tá fáilte romhaibh teacht i dteagmháil linn san oifig nó leis an Roinn ar primaryallocations@education.gov.ie