Ár Scoileanna/Éiteas Scoile

Éiteas Scoile

I scoil lán-Ghaeilge, tugtar áit lárnach don Ghaeilge mar:

  • theanga labhartha na scoile
  • theanga chumarsáide agus gnó na scoile
  • theanga teagaisc agus foghlama i ngach ábhar (seachas Béarla)
  • theanga chumarsáide ag na múinteoirí, na daltaí agus gach gné den scoil.

 

Sainspiorad Scoile

Cuireann An Foras Pátrúnachta rogha de cheithre éiteas ar fáil do thuismitheoirí: IlchreidmheachIdirchreidmheachIonchreidmheach, agus Caitliceach chun freastal cuimsitheach a dhéanamh ar thuismitheoirí/chaomhnóirí a dteastaíonn uathu oideachas lán-Ghaeilge a bheith ar fáil dá bpáistí, is cuma cén cúlra creidimh atá acu.

 

Gliogáil ar na teidil thíos chun SAINMHÍNIÚ a fháil maidir leis na roghanna sainspioraid

 

Scoileanna le Sainspiorad Ilchreidmheach

Scoileanna le Sainspiorad Idirchreidmheach

Scoileanna le Sainspiorad Caitliceach