Acmhainní/Earcaíocht

Earcaíocht

Deaschliceáil ar na naisc Word Doc agus roghnaigh “Save link as…” le n-iad a íoslódáil.

Cliceáil ar na naisc le PDF a íoslódáil

Más mian leat folúntas i do scoil a fhógairt linn, comhlánaigh an fhoirm seo.

Tréimhsí fógraíochta 22/23: 7 lá don fhógra agus 5 lá roimh agallamh: PDF

1. Ciorcláin & Eolas Ginearálta

. Caithfear cloí leis na nósanna imeachta sa Lámhleabhar Rialachais do Bhunscoileanna.

 

Gearrfhostaíocht

  • Tá teimpléad samplach d’oidí/CRS anseo. Bain úsáid as nuair nach mbeidh conradh á fháil ag an duine – cuma cén tréimhse atá i gceist – ionadaí ag obair aon lá amháin mar shampla.


Poist fhreagrachta

  • Tá liosta agallóirí oilte do phoist fhreagrachta ar fáil ón oifig. Is gá go mbeidh an t-agallóir neamhspleách luaite ar an liosta seo chun go mbeidh an próiseas earcaíocht bailí. 


Foireann Choimhdeach

  • Níl ciorclán ar an ábhar ach moltar dea-chleachtas sna ciorcláin eile a leanúint


Folúntais Phríomhoideachta

  • Beidh An Foras lárnach sa phróiseas príomhoide nua a cheapadh. Iarrtar ar Chathaoirligh teagmháil a dhéanamh leis an oifig má tá folúntas príomhoideachta ag teacht chun cinn.


Ciorcláin

 

Eolas eile

Cliceáil ar íomhá thíos chun eolas breise a fháil:

   

2. Fógraíocht, Gearrliostú, Cuirí

 

Céimeanna Fógraíochta Treoir don Bhord Agallaimh

Cliceáil ar an íomhá chun na céimeanna earcaíochta a léamh

   


Fógraí Samplacha

Leas Phríomhoide 
PC 1 nó PC2

Múinteoir     
CRS

Gearrliostú Cuirí chun Agallaimh

Gearrliostú
Agallaimh
Cianagallaimh Cuireadh
Cianagallaimh Seicliosta

Tá téacs caighdeán d’iarratasóirí nár éirigh leo áit a fháil ar an ngearrliosta ar fáil anseo.

 

3. Agallaimh

 

Socruithe d’agallaimh Gnímh iar-agallaimh

Cliceáil ar íomhá chun an cháipéis a íoslódáil

Ceisteanna Samplacha d’agallaimh

Meabhraítear do scoileanna go bhfuil ceist riachtanach in agallaimh inár scoileanna.

Múinteoir
Múinteoir TBSP HSCL
Leas-Phríomhoide
Post Freagrachta
CRS
Rúnaí

 

Marcáil

Úsáidtear an Bhileog Mharcála chun torthaí na n-iarratasóirí aonair a thaifead.
Úsáidtear an Scéim Mharcála chun iomlán na dtorthaí a thaifead.

Bileog Mharcála
Scéim Mharcála

 

Torthaí na nAgallamh & Riarachán iar-agallaimh

Torthaí Agallaimh
Litir Tairisceana
Litir Bhuíochais
Earcaíocht

 

Íocaíocht do Mheasúnóirí

Seo an treoir maidir le baill bhord agallaimh a íoc ar fáil

 

4. Foirm A1

5. Foirm Cheapacháin, Ríomhfhiosrú & Medmark

Seol an Fhoirm Cheapacháin chuig An Roinn Oideachais.
Seol an Fhoirm Ríomhfhiosruithe chuig An Foras Pátrúnachta.
Líonann an oide Ceistneoir le Medmark

Fhoirm Cheapacháin
Ríomhfhiosrú
Scagtháistáil Réamhfhostaíochta

6. Conarthaí

Deaschliceáil ar na naisc Word Doc agus roghnaigh “Save link as…” le n-iad a íoslódáil.

 

(A) Ceaptha ón bpainéal; conradh ar fáil anseo I anseo

(B) Buan; conradh ar fáil anseo I anseo

(C) Cuspóir sonraithe; conradh ar fáil anseo I anseo

(D) Conradh tréimshe éiginnte (CID); conradh ar fáil anseo I anseo

(E) Conradh téarma seasta; conradh ar fáil anseo I anseo

 

Príomhoide

(F) Conradh nó ‘litir tairisceana’ do phríomhoide ar fáil anseo I anseo

 

Nóta faisnéise

Tá nóta faisnéise párolla ar fáil do bhunmhúinteoirí anseo (PDF)

 

Cúntóir Riachtanais Speisialta

(G) Buan; conradh ar fáil anseo I anseo

(H) Téarma seasta; conradh ar fáil anseo I anseo

(J) Cuspóir sonraithe; conradh ar fáil anseo I anseo

 

Foireann eile; Rúnaí/Airíoch/Glantóir &rl.

(beidh na conarthaí seo ar fáil gan mhoill)

(K) Buan; conradh ar fáil anseo I anseo

(L) Téarma seasta; conradh ar fáil anseo I anseo

(M) Cuspóir sonraithe; conradh ar fáil anseo I anseo

7. Folúntais Scoile

1. Comhlánaigh an fhoirm seo le líon na bhfolúntais i do scoil a chlárú

Le comhlánú ag gach scoil, fiú mura mbeidh aon fholúntas acu.

2. Fógair folúntas i do scoil

Scaipfear an fógra ar ardáin shóisialta An Foras Pátrúnachta laistigh de cúpla lá.

Nuacht is déanaí

Earcaíocht
0043/2022 Leithdháileadh post Príomhoide Cúnta

0043/2022 Leithdháileadh post Príomhoide Cúnta

Leagann Ciorclán 0043/2022 amach an leathdháileadh do phoist mar phríomhoidí cúnta sna scoileanna ó 01 Meán Fómhair 2022.   Agus an leathdháileadh don scoil á ríomh, is féidir na poist thíos uile a chuimsiú mar phoist údaraithe: múinteoirí ranga múinteoirí oideachas...

Léigh Tuilleadh
Cáipéisí Earcaíochta 2022

Cáipéisí Earcaíochta 2022

Tá fadhbanna teicniúla againn i láthair na huaire leis an rochtain ar na cáipéisí ábhartha mar a bhaineann le hEarcaíocht 2022. Idir an dá linn, ba chóir go mbeadh sibh in ann teacht ar gach eolas atá uaibh tríd na naisc thíos: Painéal 2022 & Folúntais a fhógairt...

Léigh Tuilleadh
Cáipéisí Earcaíochta 2022

Earcaíocht 2022

Ag tógáil ar fhoilsiú an chiorcláin & cáipéisí maidir le hearcaíocht 2022-2023, seo a leanas cúpla pointe tábhachtach ar an ábhar. Léigh anseo...

Léigh Tuilleadh