Acmhainní/Earcaíocht

Earcaíocht

Ciorcláin, Eolas & Gearrfhostaíocht

Tréimhsí fógraíochta 23/24: 14 lá don fhógra agus 7 lá roimh agallamh

Ciorcláin

Eolas eile

Pleanáil fostaíochta  – Bain úsáid as an gcáipéis seo chun d’fholúntais a aithint

Cliceáil ar íomhá thíos chun eolas breise a fháil:

 

Gearrfhostaíocht

Tá teimpléad samplach d’oidí/CRS anseo. Bain úsáid as nuair nach mbeidh conradh á fháil ag an duine – cuma cén tréimhse atá i gceist – ionadaí ag obair aon lá amháin mar shampla.

Cé atá á earcú agat?

Príomhoide & Príomhoide Tánaisteach

 

Príomhoide

a. Folúntais Phríomhoideachta

Beidh An Foras lárnach sa phróiseas príomhoide nua a cheapadh. Iarrtar ar Chathaoirligh teagmháil a dhéanamh leis an oifig má tá folúntas príomhoideachta ag teacht chun cinn.

b. Conradh don Phríomhoide

Conradh nó ‘litir tairisceana’ do phríomhoide ar fáil anseo (Word)

 

Príomhoide Tánaisteach

Tá na cáipéisí thíos liostáilte in ord úsáide:

Príomhoide Cúnta

Tá na cáipéisí thíos liostáilte in ord úsáide:


 

 

 

Múinteoirí

Tá na cáipéisí thíos liostáilte in ord úsáide:

Cuntóirí Riachtanais Speisialta

Tá na cáipéisí thíos liostáilte in ord úsáide:

Foireann Choimhdeach

Tá na cáipéisí thíos liostáilte in ord úsáide:

Iar-agallaimh

Nuacht is déanaí

Earcaíocht