8/7/14 Dianchúrsa Gaeilge do mhúinteoirí i nGaelcholáistí

An Foras Pátrúnachta / Nuacht / 8/7/14 Dianchúrsa Gaeilge do mhúinteoirí i nGaelcholáistí

Beidh dianchúrsa do mhúinteoirí atá ag obair i nGaelcholáistí agus i meánscoileanna Gaeltachta ar siúl i mBÁC idir 18 agus 22 Lúnasa 2014.

Tá an cúrsa seo á reáchtáil ag COGG i gcomhpháirtíocht le Gaelchultúr.

Tá an cúrsa oiriúnach do dhaoine atá ag obair in iar-bhunscoileanna lán-Ghaelacha sa Ghaeltacht agus taobh amuigh den Ghaeltacht.

Cuirfear seisiún speisialtóireachta ar fáil maidir le príomhábhar gach múinteora (seachas teangacha).

Díreofar ar na gnéithe is lárnaí agus is úsáidí de ghramadach na Gaeilge. Úsáidfear cluichí agus comórtais chun an fhoghlaim a dhéanamh níos spreagúla agus níos éifeachtaí.

Bainfear úsáid as Gramadach gan Stró! agus Gaeilge gan Stró! – Lower Intermediate Level mar théacsleabhair le linn an chúrsa agus cruthófar cuntais ar an suíomh réamhfhoghlama www.ranganna.com do na rannpháirtithe.

Is féidir tuilleadh eolais a fháil faoi anseo: