DALTAÍ: Complete the questionnaire now!

Go raibh míle maith agat as an gcéim seo a ghlacadh le do chuid tuairimí a nochtadh don Roinn Oideachais. Ní chóir go dtógfaidh comhlánú an cheistneora seo níos mó ná 20 nóiméad, ach beidh tionchar an pholasaí don oideachas lán-Ghaeilge le braith sna bliantaí fada amach romhainn.

Tá na treoracha thios oiriúnach duit más thú:

  • Dalta i scoil lán-Ghaeilge ag an mbunleibhéal
  • Dalta i scoil lán-Ghaeilge ag an iar-bhunleibhéal
  • Dalta a bhfuil á thógáil trí mheán na Gaeilge sa bhaile
  • Dalta ar mhaith leo rogha na gaelscolaíochta ina gceantar
  • Nasc chuig an gceistneoir

  • Doiciméad le comhairle is moltaí leis an gceistneoir a chomhlánú

Is féidir aighneacht ón liosta seo iniata a roghnú is a sheoladh chuig An Roinn: ríomhphost@rphst.ie