Cúrsa nua (Leibhéal TEG B1) do Bhaill na mBord Bainistíochta, Rúnaithe Scoile, Cúntóirí Riachtanais Speisialta srl. ag tosú Meán Fómhair

An Foras Pátrúnachta / Boird Bhainistíochta / Cúrsa nua (Leibhéal TEG B1) do Bhaill na mBord Bainistíochta, Rúnaithe Scoile, Cúntóirí Riachtanais Speisialta srl. ag tosú Meán Fómhair

Beidh trí chúrsa cruinnis á reáchtáil againn ag na leibhéil TEG B1, B2 agus C2.

Beidh cúrsa B2, a d'éirigh go hiontach leis anuraidh le breis is 30 múinteoirí ó cheann ceann na tíre ar siúl arís ach é ar fail do bhunmhúinteoirí freisin.

Dóibh siúd atá ag iarriadh barr feabhais a chur ar a gcumas gramadaí beidh cúrsa C1 ar fáil i mí Eanáir.

Beidh cúrsa B1 atá dírithe go speisialta ar bhaill na mbord bainistíochta, ar rúnaithe scoile, ae chúntórí riachtanais speisialta srl ag tosú i mí Dheireadh Fómhair. Tá scéim deontais ar fáil ó Ghaelscoileanna agus an téolas ar fáil anseo: http://www.gaelscoileanna.ie/sceimeanna/sceim-tacaiochta-teanga-do-stiurthoiri-naionra/

Beidh Póstaer agus Bileoga eolais á scaipeadh gan mhoill ach is féidir dul i dteagmháil le tomas@foras.ie nó ag 01 6294110 chun fiosruithe a dhéanamh.

Tá foirm iarratais ar fáil anseo

 

poster-recovered