Acmhainní/Croí na Scoile

Croí na Scoile

Is clár eitice agus staidéar ar shainchreidimh éagsúla é Croí na Scoile do scoileanna faoi phátrúnachta An Foras Pátrúnachta ina gcuirtear oideachas ilchreidmheach ar fáil.

Tá dlúthbhaint ag an gclár le féinfheasacht, machnamh, luachanna, saorántacht, freagrachtaí agus cearta agus le hiniúchadh ar chórais chreidimh éagsúla.

Bíonn tionchar ag an sainspiorad scoile ar an uile ghné de shaol na scoile agus tacaíonn Croí na Scoile le meas, comhthuiscint agus ceiliúradh ar éagsúlacht agus ar ilchineálacht a chur chun cinn ar bhealach fáilteach, oscailte agus ionchuimsitheach.

Croí na Scoile

Eolas Ginearálta faoin gClár

 

Pleanáil Scoile

Céard a bhíonn ar siúl i Scoil Ilchreidmheach?

Tá nasc chuig na cáipéisí tacaíochta uile seolta chuig scoileanna, nó is féidir teagmháil a dhéanamh le Sorcha sorcha@foras.ie | 086-8596292

Pleanáil Ranga

Tá nasc chuig na cáipéisí tacaíochta uile seolta chuig scoileanna, nó is féidir teagmháil a dhéanamh le Sorcha sorcha@foras.ie | 086-8596292

Samplaí Scoile

Ionchuimsiú ar Scoil

 

Forbairt Ghairmiúil

Más spéis le haon scoil cuairt scoile agus seisiún foirne bunaithe ar an ilchreidmheachas a eagrú, iarraim oraibh teacht i dteagmháil le Sorcha agus déanfaimid na socruithe dó.

Sorcha Ní Mhistéil, Bainisteoir Sainspiorad & Athchumraithe

sorcha@foras.ie | 086 8596292