Cosaint Leanaí

An Foras Pátrúnachta / Nuacht / Cosaint Leanaí

Tá sé i gceist ag an ROS cóipeanna crua de na nósanna imeachta a chur ar fáil do scoileanna ach próiseas tairisceana a bheith curtha i gcrích. Beidh nuashonrú ar fáil ón Roinn go luath.

· Tá leagan Gaeilge de na nósanna imeachta ar fáil ag: https://www.education.ie/ga/Scoileanna-Col%C3%A1ist%C3%AD/Eolas/Cosaint-P%C3%A1ist%C3%AD/child_protection_guidelines_ir.pdf

· Tá an leagan Gaeilge de leathanach na Roinne ar Chosaint leanaí le fáil ag https://www.education.ie/ga/Scoileanna-Col%C3%A1ist%C3%AD/Eolas/Cosaint-P%C3%A1ist%C3%AD/Cosaint-Leana%C3%AD.html

· Maidir leis an dá dhúnadh leath-lae i rith 2017/18 a thabharfaidh an deis don scoilphobal dul i ngleic leis na nósanna imeachta. Is ceist do gach bord rogha a dhéanamh maidir le cén uair a dhúnfaidh an scoil. Tá cead ag scoileanna an dá leathlá a chur le chéile agus an scoil a dhúnadh ar feadh lae.