Plean Gníomhaíochta faoi Bhulaíocht

Jill Mc Mahon

30/05/2022

Ciorcláin | Nuacht ar Fad

Bíodh Deis Labhartha Agat

Tá athbhreithniú á dhéanamh ag an Roinn Oideachais faoi láthair ar an bPlean Gníomhaíochta faoi Bhulaíocht agus ar na Nósanna Imeachta Frithbhulaíochta do Bhunscoileanna agus d’Iarbhunscoileanna.

Is mian linn a chinntiú go bhfuil an Plean Gníomhaíochta faoi Bhulaíocht agus na Nósanna Imeachta Frithbhulaíochta do Bhunscoileanna agus d’Iarbhunscoileanna éifeachtach chun cosc a chur ar an mbulaíocht agus chun dul i ngleic léi i scoileanna.

Mar chuid den obair seo, tá do chuid tuairimí á lorg ag an Roinn maidir le cad ba chóir a dhéanamh chun cosc a chur ar an mbulaíocht agus chun dul i ngleic léi inár scoileanna.

Tá cuireadh á thabhairt ag an Roinn duit chun aighneachtaí i scríbhinn a dhéanamh agus chun ceistneoir 15 nóiméad a chomhlánú mar chuid den phróiseas comhairliúcháin poiblí.

Ba mhaith linn cloisteáil ó

  • Leanaí
  • Daoine Óga
  • Tuismitheoirí
  • Baill foirne scoile (baill foirne neamhtheagaisc san áireamh)
  • Comhpháirtithe Oideachais
  • Eagraíochtaí
  • Daoine Aonair

Is féidir rochtain a dhéanamh ar an gcomhairliúchán ar an nasc seo a leanas: [external-link https://www.gov.ie/ga/comhairliuchan/athbhreithniu-ar-phlean-frith-bhulaiocht-do-scoileanna ]

https://www.gov.ie/ga/comhairliuchan/athbhreithniu-ar-phlean-frith-bhulaiocht-do-scoileanna/ ]

Beidh an chéim chomhairliúcháin ar oscailt ón 26 Bealtaine 2022 go dtí an 21 Meitheamh 2022

If you have any queries regarding this work please contact antibullying2022@education.gov.ie