Ciorclán 0056/2022 Féinmheastóireacht Scoile

Jill Mc Mahon

30/08/2022

Ciorcláin | Nuacht ar Fad

  • Féach an ciorclán ar shuíomh na Roinne anseo

  • Íoslódáil an ciorclán (PDF) anseo

 

Féinmheastóireacht Scoile: Na Chéad Chéimeanna Eile Meán Fómhair 2022 – Meitheamh 2026

 

Réamhrá

Leagtar amach sa Chiorclán seo na riachtanais maidir leis an gcéad timthriall eile FMS a thosóidh i Meán Fómhair 2022. Tagann sé sna sála ar Chiorcláin Bhunscoile 039/2016, 0016/2018, 0040/2020, 0032/2021 agus 0029/2022 agus Ciorcláin Iar-bhunscoile 0040/2016, 0041/2020, 0033/2021 agus 0030/2022, agus a n-eascraíonn astu.