0027/2022: Scéim Deontais don Bhonneagar ICT

Jill Mc Mahon

26/04/2022

Ciorcláin | Nuacht ar Fad

Beidh infheistíocht de thart ar €200m san áireamh sa Phlean Forbartha Náisiúnta 2021-2030 mar thaca don Straitéis Dhigiteach nua do Scoileanna 2021-2027, a chuirfidh leis an dul chun cinn a rinneadh faoin Straitéis Dhigiteach roimhe seo.