Ciorclán 0010/2023: Athbhreithniú ar thuarastail Rúnaithe & Ball Foirne Cothabhála Speisialta

Jill Mc Mahon

21/02/2023

Ciorcláin | Earcaíocht | Nuacht ar Fad

Athbhreithniú Tuarastal do Rúnaithe Scoile agus Baill Foirne Cothabhála i bPobalscoileanna agus i Scoileanna Cuimsitheacha faoin gcomhaontú dar teideal Ag Dul Ó Neart go Neart – Comhaontú Nua Seirbhíse Poiblí 2021-2023 (“An Comhaontú”)

 

Leagtar amach sa chiorclán seo na méaduithe pá do Rúnaí agus Ball Foirne Cothabhála Speisialta atá dlite ón 1 Márta 2023 mar a fhoráiltear dóibh faoin gcomhaontú dar teideal Ag Dul Ó Neart go Neart 2020-2023 arna athbhreithniú.

 

  • Féach an ciorclán ar shuíomh na Roinne anseo

  • Íoslódáil an ciorclán anseo (PDF)