Ciorclán 0006/2023

Jill Mc Mahon

31/01/2023

Ciorcláin | Earcaíocht | Nuacht ar Fad

Ciorclán 0006/2023: Socruithe soláthar foirne i mBunscoileanna don scoilbhliain 2023/24

Is éard is cuspóir leis an gciorclán seo an lucht bainistíochta agus an fhoirean go léir sna bunscoileanna a chur ar an eolas faoi na socruithe soláthar foirne atá ann do bhunscoileanna don scoilbhliain 2023/24.

  • Féach an ciorclán seo ar shuíomh na Roinne anseo

  • Íoslódail an ciorclán (PDF) anseo