Ciorclán: 0001/2023

Jill Mc Mahon

18/01/2023

Ciorcláin | Nuacht ar Fad | Riachtanais Speisialta

Comhairle maidir le húsáid uirlisí/trialacha don Treoir nó do riachtanais bhreise & speisialta oideachais (RSO) in iar-bhunscoileanna

Cuireann an Ciorclán seo comhairle ar fáil d’iar-bhunscoileanna aitheanta ar úsáid chuí uirlisí/trialacha measúnaithe do Threoir agus do riachtanais bhreise agus speisialta oideachais (RSO). Baineann an Ciorclán le gach cás ina núsáidtear triail chaighdeánaithe, cibé inniúlacht nó gnóthachtáil. Cuireann sé soiléiriú ar fáil maidir le roghnú agus riar uirlisí measúnaithe, léirmhíniú agus soláthar aiseolais ar scóir trialacha agus coinneáil faisnéise measúnaithe. Léigh tuilleadh…