Nuacht

An Foras Pátrúnachta / Archive by category "Nuacht" (Page 2)

FOLÚNTAS: Gaelscoil an Chuilinn

Spriocdháta:  Dé hAoine 12 Lúnasa 2022

Iarratas & Eolas Eile: https://www.educationposts.ie/post/view/176635

Suim agatsa múineadh i scoil lán-Ghaeilge? Féach ar an bhfíseán seo: https://www.youtube.com/watch?v=uezsgWKvvfs

Postáilte faoi Folúntais, Nuacht


FOLÚNTAS: Gaelscoil an Chuilinn

Spriocdháta:  Dé hAoine 12 Lúnasa 2022

Iarratas & Eolas Eile: https://www.educationposts.ie/post/view/176633

Suim agatsa múineadh i scoil lán-Ghaeilge? Féach ar an bhfíseán seo: https://www.youtube.com/watch?v=uezsgWKvvfs

Postáilte faoi Folúntais, Nuacht


FOLÚNTAS: Gaelscoil an Bhradáin Feasa

Spriocdháta:  Dé hAoine 12 Lúnasa 2022

Iarratas & Eolas Eile: https://www.educationposts.ie/post/view/177196

Suim agatsa múineadh i scoil lán-Ghaeilge? Féach ar an bhfíseán seo: https://www.youtube.com/watch?v=uezsgWKvvfs

Postáilte faoi Folúntais, Nuacht


FOLÚNTAIS: Gaelscoil Lios na nÓg

Spriocdháta: Déardaoin 11 Lúnasa 2022

Iarratas & Eolas Eile: 

Suim agatsa múineadh i scoil lán-Ghaeilge? Féach ar an bhfíseán seo: https://www.youtube.com/watch?v=uezsgWKvvfs

Postáilte faoi Folúntais, Nuacht


FOLÚNTAIS: Gaelscoil Shliabh Rua

Spriocdháta: Déardaoin 11 Lúnasa 2022

Iarratas & Eolas Eile: https://www.educationposts.ie/post/view/177576

Suim agatsa múineadh i scoil lán-Ghaeilge? Féach ar an bhfíseán seo: https://www.youtube.com/watch?v=uezsgWKvvfs

Postáilte faoi Folúntais, Nuacht


FOLÚNTAIS: Gaelscoil na Giúise

Spriocdháta: Dé Chéadaoin 10 Lúnasa 2022

Iarratas & Eolas Eile: https://www.educationposts.ie/post/view/177149

Suim agatsa múineadh i scoil lán-Ghaeilge? Féach ar an bhfíseán seo: https://www.youtube.com/watch?v=uezsgWKvvfs

Postáilte faoi Folúntais, Nuacht


21.07.22 An t-eolas is déanaí

Na ciorcláin is déanaí

21 Meithmeah

22 Meithmeah

23 Meithmeah

24 Meithmeah

 Féach ar gach ciorclán anseo

 

Na foilseacháin is déanaí

17 Meithmeah

21 Meithmeah

24 Meithmeah

28 Meithmeah

 29 Meithmeah

Féach ar gach foilseacháin anseo

Na preasráitis is déanaí

27 Meithmeah

 28 Meithmeah

 29 Meithmeah

 30 Meithmeah

 04 Meithmeah

 18 Meithmeah

Féach ar gach preasráitis anseo

 

Is féidir leat An Roinn a leanúint ar Twitter ag@Education_Ire, agus https://www.gov.ie/en/organisation/department-of-education/

Postáilte faoi Ciorcaláin, Nuacht


Cáipéisí Earcaíochta 2022

Tá fadhbanna teicniúla againn i láthair na huaire leis an rochtain ar na cáipéisí ábhartha mar a bhaineann le hEarcaíocht 2022.

Idir an dá linn, ba chóir go mbeadh sibh in ann teacht ar gach eolas atá uaibh tríd na naisc thíos:

Bord Roghnúcháin
Riaradh na nAgallamh
Ceisteanna samplacha
Cáipéisíocht iar-agallaimh
Foirmeacha
Litreacha

Postáilte faoi Nuacht


FOLÚNTAS: Rúnaí Scoile (Leabharchoimeádaí / Riarthóir Ginearálta Oifige)

Fáiltíonn Bord Bainistíochta Ghael-Choláiste Chill Dara, Nás na Ríogh roimh iarratais ó iarrthóirí oiriúnacha don phost seo. Tosóidh an post lánaimseartha seo roimh dheireadh mhí Lúnasa 2022.
Post i meánscoil ghnóthach lán-Ghaeilge atá ann agus is gá tiomantas a léiriú d’fhís na scoile agus is gá go mbeadh ardchaighdeán Gaeilge idir labhartha is scríofa  (TEG Meánleibhéal B2 nó a chomhionann inmhianta) ag iarrthóirí agus é a bheith ar a gcumas feidhmiú go huile is go hiomlán trí mheán na Gaeilge.
 
Bheadh taithí ar an mbogearra SAGE ina chabhair. Cuirfear oiliúint bhreise ar fáil don iarrthóir a cheapfar.

Ní mór duit CV, ainmneacha beirt mholtóirí agus litir chlúdaigh i nGaeilge a sheoladh ar ríomhphost chuig iarratais@gccd.ie .

Ní ghlacfar le hiarratais níos déanaí ná 5.00 i.n. a27/07/2022.

*   Is fostóir comhionannais deiseanna é Gael-choláiste Chill Dara

0036/2022: Athbhreithniú ar thuarastail & socruithe shaoire bhliantúil do rúnaithe scoile

Seo a leanas an Ciorclán ar ar thuarastail agus socruithe shaoire bhliantúil do rúnaithe scoile fostaithe i mbunscoileanna agus iarbhunscoileanna aitheanta.

Mar atá luaite in alt 4 den Chiorclán, tiocfaidh an bogadh go dtí an scála pá méadaithe ó 1 Meán Fómhair 2022. Iarrtar ar scoileanna anois an ráta pá agus saoire bhliantúil a bheadh i gceist má roghnaíonn rúnaí le bogadh go dtí na téarmaí agus coinníollacha nua a aithint agus chun iad siúd a chur in iúl don rúnaí ar féidir leo cinneadh feasach a dhéanamh ar na roghanna atá ar fáil.