Fógraí Tábhachtacha

An Foras Pátrúnachta / Archive by category "Fógraí Tábhachtacha" (Page 2)

Fáilte curtha roimh fhógra an Aire

Tá an Preasráiteas seo a leanas foilsithe ag An Foras Pátrúnachta.

Léigh an Preasráiteas anseo.

Postáilte faoi Fógraí Tábhachtacha


Tar ag obair linn!

 

Ar mhaith leat a bheith páirteach in obair thaitneamhach trí Ghaeilge?

An bhfuil spéis agat san oideachas?

An bhfuil scileanna cumarsáide agus ríomhaireachta den scoth agat?

Más ea, cuir d’iarratas isteach ar an bhfolúntas seo!

Gliogáil ar an íomhá leis an bhfolúntas a léamh.

Postáilte faoi Fógraí Tábhachtacha


Craobhchomórtas Gael-linn

TALLANN GAN TEORAINN AG CRAOBHCHOMÓRTAS
SCLÉIP GAEL LINN 2019!
Bhí tallann gan teorainn ar stáitse ag Craobhchomórtas Scléip 2019 a d’eagraigh Gael Linn, Dé Céadaoin seo caite, 30 Eanáir 2019. In ainneoin na drochaimsire, thaisteall suas le 300 scoláire ó iar-bhunscoileanna lán-Ghaeilge agus Gaeltachta ó cheann ceann na tíre, mar aon lena gcuid múinteoirí agus tuismitheoirí, go hamharclann Clasach, Cluain Tarbh, Baile Átha Cliath do bhuaicphointe na bliana den chomórtas tallainne seo, ina mbíonn an bhéim ar na healaíona comhaimseartha. Cháiligh na hiomaitheoirí uilig trí réamhbhabhtaí réigiúnacha roimh Nollaig, ag a bhfuaireadar comhairle ó mholtóirí aitheanta sna réimsí éagsúla.
Chun freastal ar an líon mhór iomaitheoirí arís i mbliana, reáchtáladh dhá halla comórtais i rith na maidine. Cuireadh tús breá leis an lá san amharclann leis na comórtais Rince Cruthaitheach idir shóisir agus shinsir. I measc na scoileanna a chuir taispeántais de ardchaighdeán i láthair an lucht féachana, bhí Pobalscoil Ghaoth Dobhair, Pobalscoil Chorca Dhuibhne, Meánscoil Gharman, Coláiste Chroí Mhuire, An Spidéal, Coláiste na Coiribe, Gaillimhe, Coláiste Naomh Feichín, Corr na Móna agus Gaelcholáiste Cheatharlach ! Lean cúrsaí ar aghaidh an leis an gcomórtas don Slua-Amhránaíocht, ina raibh deis ag scoláirí ó Scoil Iosaef, Domhnach Mór, Scoil Chuimsitheach Chiaráin, An Cheathrú Rua,Meánscoil San Nioclás, An Rinn agus Gaelcholáiste Cheatharlach , a gcuid scileanna amhránaíochta agus cóireagrafaíochta a léiriú.
Ghlac scoláirí, idir sóisearacha agus sinsearacha, ó chuid de na scoileanna céanna, mar aon le hiomaitheoirí ó Scoil Chaitríona, Glasnaíon, Coláiste de hÍde, Tamhlacht, Coláiste Lú, Dún Dealgan, Coláiste an Phiarsaigh, Gleann Maghair agus Gaelcholáiste Mhuire AG, Corcaigh, páirt ansin sa chomórtas Amhránaíocht Comhaimseartha le Fuaimrian Tacaíochta.
Bhí na moltóirí, an rinceoir aitheanta Máire Uí Mhurchú agus an ceoltóir agus craoltóir, Edel Ní Churraoin, an-tógtha leis na míreanna ar fad a chonaic agus a chuala siad i rith na maidine.

Ag an am céanna bhí scoláirí ó Choláiste Ailigh, Leitir Ceanainn, Coláiste an Eachréidh, Baile Átha an Rí agus Coláiste Ghlór na Mara, Baile Brigín, ar stáitse i Seomra Tom Corbett sna comórtais Ceol Aonair Comaimseartha agus Amhránaíocht Aonair Chomhaimseartha le Féintionlacan, in éineacht le hiomaitheoirí ó na scoileanna atá luaite cheana. Ach an oiread le anuraidh, bhain na hamhránaithe agus na ceoltóirí óga, cuid acu a raibh píosaí ceoil nó amhráin féin-chumtha acu, sár-chaighdeán amach, dar leis na moltóirí, Enda Reilly agus Eoin Ó Meachair.
I ndiaidh an lóin, bhí iomaíocht ghéar sna rannóga sóisearacha agus sinsearacha den chomórtas Grúpa Amhránaíochta Comhaimseartha le Féintionlacan. An t-am seo, chuaigh grúpaí ó Ghaelcholáiste Luimnigh, Scoil Phobail Mhic Dara, Carna, Coláiste Pobail Osraí, Cill Chainnigh, Coláiste Cois Life, Leamhcán agus Coláiste Eoin, Baile an Bhothair, Baile Átha Cliath ar stáitse, mar aon leis na rannpháirtithe eile. Bhí aitmeasféar iontach sa halla i measc an tslua mhóir a bhí i láthair, agus cuireadh daoine ar a gcosa leis an gceol agus amhránaíocht ó na grúpaí iontacha uilig ! Ba iad Seán Ó Ceallaigh, Gael Linn, agus Niamh Ní Chróinín, Raidió Rí Rá, a chur an seó i láthair go paiseanta i rith an lae.

Tháinig deireadh leis an lá agus am na ciniúna róscioptha! Thug na moltóirí léirmheas ar a raibh feicthe acu ar ardán agus thugadar ardmholadh do phobal óg na Gaeilge as siamsaíocht den scoth a thaibhiú. Bhí jab dúshlánach rompu agus duaiseoirí, idir céad agus dara háit, le roghnú i ngach comórtas, ach tar éis go leor plé, fógraíodh gurb iad seo a leanas na buaiteoirí:

Rince Cruthaitheach Grúpaí ( Sóisear ):
An chéad áit-Ciara, Ríoghnach, Deirdre, Erin agus Katelyn, Pobalscoil Ghaoth Dobhair,
Tír Chonaill
An dara háit-Holly agus Rachel, Coláiste Chroí Mhuire, An Spidéal, Co. na Gaillimhe
Rince Cruthaitheach Grúpaí ( Sinsear ):
An chéad áit-‘Spéirling’, Coláiste Naomh Feichín, Corr na Móna, Co. na Gaillimhe
An dara háit-‘Taomchroí’, Gaelcholáiste Cheatharlach
Slua-Amhránaíocht:
An chéad áit- ‘Binneas’, Scoil Chuimsitheach Chiaráin, An Cheathrú Rua, Co. na Gaillimhe
An dara háit- ‘Guth na nÓg’, Meánscoil San Nioclás, Rinn ó gCuanach, Co. Phort Láirge
Amhránaíocht Aonair Chomhaimseartha le Fuaimrian ( Sóisear ):
An chéad áit-Hannah Nic Pháidín, Pobalscoil Ghaoth Dobhair, Tír Chonaill agus
Gradam Scléip 2019 ( don mhír ab fhearr ag an Craobh )
An dara háit- Áine Ní Chadáin, Coláiste an Phiarsaigh, Gleann Maghair, Co. Chorcaí
Amránaíocht Aonair Chomhaimseartha le Fuaimrian ( Sinsear ):
An chéad áit- Lauryn Ní Riain, Coláiste Lú, Dún Dealgan, Co. Lú
An dara háit- Aimee Ní Bhruacháin, Coláiste na Coiribe, Gaillimh

Ceol Aonair Comaimseartha ( Sóisear ):
An chéad áit-Katarina Nic Roibeaird, Pobalscoil Chorca Dhuibhne, Daingean Uí Chúis
An dara háit-Pól Mac Giolla Easpaig, Coláiste Ailigh, Leitir Ceanainn, Tír Chonaill
Ceol Aonair Comaimseartha ( Sinsear ):
An chéad áit-Afraic Ní Bhróithe, Coláiste Ailigh, Leitir Ceanainn, Tír Chonaill
An dara háit-Sam Ó Briain, Gaelcholáiste Mhuire AG, Corcaigh
Amhránaíocht Aonair Chomhaimseartha le Féintionlacan ( Sóisear ):
An chéad áit- Patricia Ní Leathlobhair, Meánscoil Gharman, Inis Córthaidh, Co. Loch Garman
An dara háit-Ciara Nic an Fhaillí, Gaelcholáiste Cheatharlach
Amránaíocht Aonair Chomhaimseartha le Féintionlacan ( Sinsear ):
An chéad áit- Amy Ní Chléirigh, Coláiste Ailigh, Leitir Ceanainn, Tír Chonaill
An dara háit- Jade Buttle, Meánscoil Gharman, Inis Córthaidh, Co. Loch Garman
Grúpa Amhranaíochta Comhaimseartha le Féintionlacan ( Sóisear ):
An Chéad Áit: ‘Arco’, Scoil Phobail Mhic Dara, Carna, Co. na Gaillimhe
An Dara hÁit: ‘Saol an Deiscirt’, Gaelcholáiste Luimnigh, Luimneach
Grúpa Amhránaíochta Comhaimseartha le Féintionlacan ( Sinsear )
An Chéad Áit: ‘Rasta Cneasta’, Coláiste Ailigh, Leitir Ceanainn, Tír Chonaill
An Dara hÁit: ‘Anlann Pasta’, Coláiste Pobail Osraí, Cill Chainnigh agus
Gradam Nós.ie 2019 (don amhrán nua-chumtha ab fhearr sna comórtais amhránaíochta )
Thréaslaigh Príomhfheidhmeannach Gael Linn, Antoine Ó Coileáin, Pádraic Ó Ciardha, Cathaoirleach Gael Linn, agus Colm Ó hArgáin, Foras na Gaeilge, leis na rannpháirtithe uilig.
Bronnadh plaiceanna, a bhí deartha go speisialta don ócáid, orthu uilig. Anuas air sin, bhí Gradam Scléip 2019 le bronnadh ar an mhír ab fhearr ag an gCraobh. Bhí na moltóirí ar aon fhocal go raibh an duais seo tuillte go mór ag Hannah Nic Pháidín, ó Phobalscoil Ghaoth Dobhair, a raibh buanna ar leith amhránaíochta agus ceoil aici !
Bhí Gradam Nós 2019 le bronnadh ansin don amhrán nua-chumtha ab fhearr sna comórtais amhránaíochta, canta ag duine aonair nó ag grúpa. Bhí lúcháir an domhain ar an ngrúpa ‘Anlann Pasta’ ó Choláiste Pobail Osraí, Cill Chainnigh, glacadh leis an ngradam speisialta seo ó Mhaitiú Ó Coimín, Eagarthóir Nos.ie.
Agus tá súil go dtabharfar cuireadh do bhuaiteoirí na gcomórtas amhránaíochta páirt a ghlacadh i bhféile siamsaíochta ‘Féile na Gealaigh’ sa samhradh!

Bhí criú Molscéal TG4 i láthair ar an lá agus beidh fís faoin ócáid le feiceáil ar a suíomh agus ar an aip go luath ! Beidh taifeadadh phroifisiúnta á dhéanamh ar fhormhór na buaiteoirí sna comórtais amhránaíochta in am tráth, chomh maith, eiseófar dlúthdhiosca amach anseo, agus beidh deis ag lucht éisteachta raidió deis iad a chloisteáil ar leithéidí Raidió Fáilte, Raidió Rí Rá, Raidió na Life agus Nós!

Thar ceann Gael Linn, mhol Seán Ó Ceallaigh na múinteoirí díograsacha a spreag na daltaí le bheith páirteach sa chomórtas agus dúirt: ‘Tá sé cruthaithe ag grúpaí ar nós Seo Linn, IMLÉ agus Kneecap, go bhfuil éileamh ar amhráin agus ceol chomhaimseartha i nGaeilge i measc óige na tíre. Tá áit lárnach ag an gceol seo anois ag féilte ar nós an Phicnic Leictreach agus Féile na Gealaí agus tá Scléip ag cothú go leor de na ceoltóirí óga a bheas ag seinm ag na féilte seo sna blianta amach romhainn’. Ghabh sé buíochas le Foras na Gaeilge as a dtacaíocht airgid don chomórtas.
Críoch
Tuilleadh eolais: Niamh de Búrca 01:6753303/niamh@gael-linn.ie nó
Seán Ó Ceallaigh 01:6753299/087:2510980/seanc@gael-linn.ie

Postáilte faoi Fógraí Tábhachtacha


Spéis agat sa mhúinteoireacht?

Más spéis leat a bheith i do mhúinteoir nó filleadh ar an múinteoireacht, tá feachtas #teachingtransforms beo faoi láthair. Tá leathanach gréasáin curtha ar bun agus go leor eolais ann. Is féidir teacht ar an eolas ach cuairt a thabhairt ar: https://www.gov.ie/ga/feachtais/Cuireann%20an%20mh%C3%BAinteoireacht%20athr%C3%BA%20ioml%C3%A1n%20i%20bhfeidhm./ 

Postáilte faoi Fógraí Tábhachtacha


Díolúine ón nGaeilge

Tá dhá chomhairliúchán ar siúl maidir le cúrsai oideachais:
Comhairliúchán ar na díolúintí ó staidéar na Gaeilge – tá bagairt an-mhór ann don Ghaeilge mar chroí-ábhar adteiste sna dreacht ciorcláin curtha chun cinn ag an Roinn Oideachais (breis eolais ar fáil anseo). D’fhéadfadh an córas nua molta acu cur go mór mór le líon na ndiolúintí tugtha do dhaltaí agus mar thoradh air sin stádas na Gaeilge mar chroí-ábhar ardteiste a chur i mbaol. Tá an córas nua molta acu lochtach agus ag seachaint na faidhbe in ionad í a réiteach.
Comhairliúchán maidir le solúbthacht san ardteist (Spriocdháta 8 Eanáir) eagraithe ag an gComhairle Náisiúnta Curaclaim agus Measúnachta. Arís, d’fheadfadh an toradh ar an gcomhairliúchan seo an Ghaeilge mar chroí ábhar ardteiste a chur i mbaol. Beidh eolas breise maidir leis an gceann seo go luath i ndiaidh na Nollaig.

Céard gur féidir leat déanamh ANOIS!?
Tá sé an-an-an-tábhachtach go gcuirfidh daoine moltaí ar aghaidh sna comhairliúcháin seo. Bheadh sé iontach ar fad dá bhféadfá tosú leis an gcéad comhairlúcháin ar na díolúintí agus an suirbhe oifigiúil a líonadh ag an nasc seo.

An féidir an suirbhé a líonadh le do thoil?

Postáilte faoi Fógraí Tábhachtacha


Parents urged to support campaigns as applications made for new gaelscoileanna

The largest patron of Irish-medium schools in the country, An Foras Pátrúnachta (AFP) has today (15.11.18) announced that it has applied for the patronage of 12 new primary schools in Dublin, Wicklow, Cork and Kildare, opening in 2019. The new schools were confirmed by the Department of Education and Skills earlier this year to cater for growth in population.

The process for awarding patronage of the school has been confirmed by the Department of Education and Skills and parental demand is central.

The application has been made as part of AFP’s Gaelscoil4All campaign which aims to ensure all children in Ireland have the option to attend a gaelscoil.

An Foras Pátrúnachta is currently the patron for over 70 schools in 22 counties across Ireland. The applications which has been made are for a co-ed, multi-denominational, gaelscoileanna. AFP is also offering parents the choice of multi-lingual education, where children will learn a subject through a major european language.

Mr Ó hEaghra added: “Providing diversity in education and choice to parents is essential. In our schools, everyone’s welcome and everyone’s equal. We welcome all pupils regardless of their background, religion or language of the home.”

Information for parents interested in a new gaelscoil for their area can be found at www.Gaelscoil4All.ie, along with answers to parents’ most frequently asked questions about gaelscoileanna and further information on the patronage process.

Postáilte faoi Fógraí Tábhachtacha


Lá na nDaltaí, Tayto Park

Táimid ar bís an lá is mó i stair na gaelscolaíochta a cheiliúradh mar chuid dár gceiliúradh 25 bliain!

Tá ríméad orainn go bhfuil 5,189 dalta cláraithe ó scoileanna ar fud na tíre. Is ócáid siamsúil agus stairiúil a bheidh ann!
Tá go leor eolas tábhachtach sa cheangaltán seo.
Táimid an-bhuíoch do na heagrais seo a bhfuil urraíocht déanta acu ar chostais taistil.

Postáilte faoi Fógraí Tábhachtacha


Peirspictíochtaí Idirnáisiúnta ar an Tumoideachas

Cláraigh don léacht seo ag: https://www.eventbrite.ie/e/peirspictiochtai-ar-an-tumoideachas-perspectives-on-immersion-education-tickets-50239222868

Tá tuilleadh sonraí thíos

Immersion Edu Irish Invite V3

Postáilte faoi Fógraí Tábhachtacha


Imeachtaí Gael-linn 2018-19

 

Imeachtaí don óige 2018/2019 fógartha ag Gael Linn !

Agus an bhliain nua acadúil faoi lánseol, beidh deis ag lucht bunscoile, meánscoile agus lucht tríú leibhéil pairt a ghlacadh sna himeachtaí éagsúla a reáchtálfar do dhaoine óga idir cheol, díospóireachtaí agus caint phoiblí, seónna scoile agus tallainne, a bhformhór atá urraithe ag Foras na Gaeilge.  Is féidir clárú d’imeachtaí/tuilleadh eolais a fháil faoi gach scéim ag an nasc thíos chuig an leathanach cuí  ár suíomh idirlín, nó ó 01:6751200:
Coirm: Féilte siamsaíochta stáitse ar fud na tíre dírithe ar ghaelscoileanna agus ar bhunscoileanna gaeltachta.www.gael-linn.ie/Coirm
Comórtas Díospóireachta Uí Chadhain: Comórtas díospóireachta do iar-bhunscoileanna a ndéantar teagasc trí Ghaeilge iontu
www.gael-linn.ie/UiChadhain  NB ! Dáta deiridh iontrála – 17 Meán Fómhair 2018
Comórtas Díospóireachta an Phiarsaigh: Comórtas díospóireachta do iar-bhunscoileanna nach ndéantar teagasc trí Ghaeilge iontu www.gael-linn.ie/AnPhiarsaighNB ! Dáta deiridh iontrála – 1 Deireadh Fómhair 2018
Siansa:
 Comórtas agus ceardlanna ceoil do ghrúpaí traidisiúnta le ceoltóirí óga idir 12 agus 19. Duaischiste €4,500  www.gael-linn.ie/Siansa
Scléip: Comórtas tallainne dírithe ar iar-bhunscoileanna lán-Ghaeilge. An bhéim ar cheol comhaimseartha www.gael-linn.ie/Scleip
Abair: Comórtas cainte poiblí d’iar-bhunscoileanna i gCúige Uladh www.gael-linn.ie/Abair
Tráth na gCeist: Sraith de ócáidí quizbhoird do iar-bhunscoileanna i gCúige Uladh www.gael-linn.ie/TrathnagCeist
NB! Dáta deiridh iontrála – 24 Meán Fómhair 2018
Bréagchúirt Uí Dhálaigh/Gael Linn: Tá an Bhréagchúirt dírithe ar mhic léinn tríú leibhéil atá ag déanamh staidéar ar an dlí. Beidh sé ar siúl i mbliana ar an Aoine 9 Samhain 2018 sna Ceithre Chúirt i mBaile Átha Cliath.www.gael-linn.ie/TriuLeibheal
Díospóireachtaí Tríú Leibhéil: Beidh Craobh an chomórtais díospóireachta eadarcholáistí ar siúl ar 3 Samhain le linn Oireachtas na Samhna i gCill Airne i mblianawww.gael-linn.ie/TriuLeibheal
Mar aon le

Cúrsaí Cumarsáide – Dírithe ar scoláirí na hIdirbhliana, tugtar bunscileanna craoltóireachta agus raidió do dhaltaí. Cuirtear clár raidió le chéile agus déantar taifead air i stiúideo mar chuid den chúrsa. Faigheann scoláirí blas freisin de na bunscileanna scannánaíochta atá riachtanach chun scannánú a dhéanamhI gCeannáras Gael Linn, Sr. an Dáma, BÁC a bhíonn na cúrsaí ar siúl agus maireann siad ar feadh seachtaine. www.gael-linn.ie/cursaiog
Foilseacháin Gael Linn: 
Foilsíonn Gael Linn sraith de théacsleabhair a mbíonn an-tóir orthu ag ranganna a bhíonn ag gabháil don Ardteistiméireacht agus don Teastas Sóisearach. Foilsítear Dréimire agus Staighre i sé chaibidil i rith na scoilbhliana. Foilsítear Splanc, atá dírithe ar an Idirbhliain, i 3 chaibidil, ceann in aghaidh an téarma agus bionn an t-ábhar i gcónaí suas chun dáta.
www.gael-linn.ie/foilseachain

An Fáinne: Tá Gael Linn i mbun dáileadh ar An Fáinne. Is do dhaoine le cumas bunúsach sa Ghaeilge atá an Fáinne Airgid.  Léiríonn an Fáinne Óir go bhfuil líofacht sa Ghaeilge ag duine.  Tá an suaitheantas Cúpla Focal ar fáil dóibh siúd ar bheagán Gaeilge ach atá bródúil as an gcúpla focal sin.  Tá An Fáinne an-oiriúnach mar aitheantas ag deireadh na bliana do dhaltaí a rinne iarracht mhaith Gaeilge a labhairt le linn na bliana. www.gael-linn.ie/siopa

Postáilte faoi Fógraí Tábhachtacha


Cúrsa Oiliúna Techspace

Beidh Lá Oiliúna sna Meáin chruthaitheacha ar siúl i mBaile Átha Luain ar an 1ú Deireadh Fómhair 2018.
Is cúrsa é bunaithe ar ghníomhaíochtaí Léiriú Físe a dhéanamh le daoine óga- áis íontach don a chabhraíonn go mór mór leis an gearrchúrsa sna meáin dhigiteacha don Sraith Shóisearach!
Trí fhreastal ar an gcúrsa seo, beidh deis ag an scoil cur isteach ar dheontas na Roinne Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta chun trealaimh STEM a fháil le haghaidh an tionscnaimh.
Má tá spéis agat fein, nó aon mhúinteoir freastal ar an gcúrsa seo, le do thoil déan teagmháil ar na sonraí thíos chun spás a chur in áirithe. Níl ach spás do deichniúr, mar sin , b’fhiú clárú chomh luath agus is féidir.
Féach ar bhileog eolais anseo.

Elaine Scahill  M:+353 (0)86 1535833

Postáilte faoi Fógraí Tábhachtacha