Ciorclán 0006/2023

Ciorclán 0006/2023

Ciorclán 0006/2023: Socruithe soláthar foirne i mBunscoileanna don scoilbhliain 2023/24 Is éard is cuspóir leis an gciorclán seo an lucht bainistíochta agus an fhoirean go léir sna bunscoileanna a chur ar an eolas faoi na socruithe soláthar foirne atá ann do...
SUIRBHÉ: Ag Foghlaim Trí Mheán na Gaeilge

SUIRBHÉ: Ag Foghlaim Trí Mheán na Gaeilge

Suirbhé ó Chomhairle Náisiúnta na dTuismitheoirí ar “Curriculam Learning using the Irish-Language” Le comhlánú roimh 26 Eanáir. Tuilleadh eolais thíos: In Ireland there is an option to attend a school where all subjects are taught speaking only the Irish...