Nuacht ó Scoileanna

An Foras Pátrúnachta / Archive by category "Nuacht ó Scoileanna" (Page 2)

18/01/16 – Cóiríocht Ghaelscoil Phádraig

Tá Gaelscoil Phádraig Baile Breac ag feitheamh ar fhoirgneamh buan le 20 Bliain

Eanáir 18, 2016

D’oscail Gaelscoil Phádraig i 1995 agus tá an scoil ag ceiliúradh 20 bliain. Tá na daltaí, a dtuismitheoirí agus a múinteoirí, agus pobal na scoile an-bhródúil as an Gaelscoil seo i gceartlár Baile Breac. Ach tá an scoil seo ag feitheamh  20 bliain le foirgneamh buan.

Tá an scoil i seomraí réamhdhéanta ar láithreán an-bheag. Tá roinnt de na seomraí imithe i bhfad thar a dáta éaga. Níl aon seomra mór go leor i gcóir tionól scoile. Ní mór clós na scoile a úsáid i gcóir bronnadh duaiseanna, ceolchoirmeacha agus imeachtaí eile. “Tá daltaí iontacha againn,” arsa an Príomhoide Gníomhach Anthea Ní Bhuacalla. “Tá siad díograiseach, lán de cheol agus tá an-ghrá acu don gaeilge.”

Tiocfaidh na daltaí agus a dtuismitheoirí, na múinteoirí agus pobal na scoile le chéile i gclós na scoile in Ascaill Shíleann, Baile Breac Dé  Luain 25ú Eanair ag a haon a chlog, chun aird a tharraingt ar an mhoill go léir leis an bogadh isteach san fhoirgneamh buan.

“Sa bhliain 2005 leag an Roinn Oideachais foirgneamh buan amach do Ghaelscoil Phádraig“, a deireann Cathaoirleach an Bhord Bainistíochta Hilda de Róiste. Cuireadh i n-iúl dúinn ansin go mbeadh scoil eile ag bogadh isteach san fhoirgneamh sin go sealadach.” 11 bhliain níos déanaí leanann an socrú sealadach sin. “Tá an t-ádh orainn go bhfuil gaelscoil againn i mBaile Breac,” a deireann ionadaí na dtuismitheoirí ar an mBord Bainistíochta. “Ach tá dearmad déanta ar Ghaelscoil Phádraig leis na blianta fada”.

 

Hilda de Róiste , Cathaoirleach an Bhord Bainistíochta

chroche@eircom.net

Gaelscoil Phádraig , Ascaill Shíleann, Baile Breac, Co Átha Cliath

Postáilte faoi Nuacht ó Scoileanna


30/09/15 – Lá Roald Dahl i nGuaire

Eagraíodh an lá scoil ag Cumann na dTuismitheoirí chun léitheoireacht a chur chun cinn agus airgead a bhailiú don scoil.
 
Bhí pobal na scoile ag céiliúradh leabhair Roald Dahl trí chlár d'imeachtaí spéisiúla.
 
– Lá Feistis Bréige Dahl-icious: bhí na páistí ar fad gléasta mar charactar ó shaothar Roald Dahl
 
– Crannchur Willy Wonka: Bhí crannchur do chiseán mór Roald Dahl 
 
– Díolachán Cístí le téama Charlie & the Chocolate Factory
 
– Pictiúrlann Roald Dahl: Cuireadh scannáin bunaithe ar leabhair Roald Dahl ar an gclár bán agus an Díolachán Cístí ar siúl
 
– Ticéad Órga: Phioc gach múinteoir ainm as an hata dá rang féin agus fuair an dalta sin ticéad órga. Aoíeanna speisialta a bhí sna daltaí seo ag an díolachán cístí agus fuair siad cístí saor in aisce!  
 
– Léirmheas leabhar: Scríobh na páistí (agus roinnt tuistí) léirmheasanna faoi leabhar de chuid Roald Dahl.
 
Bhí an-spraoi ag gach duine ar an lá.  Deis den scoth a bhí ann na páistí a chur ag caint agus ag scríobh faoi shaothar Roald Dahl. 

Lá Roald Dahl photos

Lá Roald Dahl Dress up photos


30/06/15 Dalta suntasach Gaelscoil Bhun Cranncha

 Dalta Suntasach Gaelscoil Bhun Cranncha

Tá comhghairdeas mór ag dul go sárdhalta scoile i nGaelscoil Bhun Cranncha agus is í sin Aoife Nic Reachtain. Tá Aoife díreach i ndiaidh Rang a 6 a chríochnú sa scoil. Tar éis di ocht mbliana a chaitheamh sa scoil níor chaill sí oiread is lá amháin scoile. Bronnadh teastas uirthi le déanaí as an éacht seo a bhaint amach. 
 
 

 

 

Aoife

Postáilte faoi Nuacht ó Scoileanna


22/05/15 Oscailt oifigiúil scoil nua Gaelscoil Éadan Doire

Tá an-áthas ar An Foras Pátrúnachta agus ar mhuintir Ghaelscoil Éadan Doire go bhfuil an scoil nua ag oscailt go hoifigiúil.

Cuireann An Foras Pátrúnachta, pátrún scoile Ghaelscoil Éadan Doire, fáilte mhór roimh oscailt oifigiúil an scoil nua. Labhair Ard-Rúnaí An Foras Pátrúnachta, Caoimhín Ó hEaghra faoin dea-scéal, “Ba mhaith linn comhghairdeas ó chroí a dhéanamh le gach duine bainteach leis an scoil a chinntigh ó bunaíodh é gur scoil den chéad scoth a bheadh ann. Tá aitheantas agus buíochas le dul do Phríomhoide na scoile, Póla Ní Chinnsealaigh, an coiste bunaithe, an Bord Bainistíochta, an fhoireann, daltaí agus tuismitheoirí. Ní hamháin gur ar leas a gceantar féin é ach is ar leas oideachas lán-Ghaeilge agus ar leas na Gaeilge an obair atá déanta acu.”

Is é An Foras Pátrúnachta an t-aon phátrún a bunaíodh chun oideachas lán-Ghaeilge a chur chun cinn. Chuige sin tá aitheantas agus stádas ar leith bainte amach ag scoileanna An Foras Pátrúnachta ar an gcaoi a ndéanann siad cothú, caomhnú agus cur chun cinn ar an teanga. Deir Ó hEaghra, “Is cinneadh fíorthábhachtach é seo a thugann aitheantas don éileamh ollmhór atá ar fud fad na tíre d’oideachas lán-Ghaeilge. Tá an t-éileamh seo ag méadú gach uile bliain.”

D’oscail Gaelscoil Éadan Doire I 2008 i gcóiríocht shealadach. Sé bliana ó fógraíodh go dtógfaidh foirgneamh nua dóibh, tá an áit réidh anois, ar chostas  €2 mhilliún. San fhoirgneamh nua, tá ocht seomra ranga, deich seomra tacaíochta, halla, leabharlann agus dhá chlós. Deir na páistí nach bhfuil comparáid idir an dá áit. Beidh scoileanna lán-Ghaeilge eile faoi An Foras Pátrúnachta ag súil go mbeidh an cinneadh céanna á dhéanamh ag an Roinn Oideachais gan mhoill ar a gcóiríocht scoile. Dúirt Ó hEaghra, “Tá buíochas ag dul don Roinn Oideachais as ucht a aithint go bhfuil an t-éileamh seo ann d’oideachas lán-Ghaeilge agus cóiríocht ceart. Tá scoileanna eile de chuid An Foras Pátrúnachta, fós ag feitheamh ar an dea-scéal céanna.”

“Ré nua é seo dúinn anois”, a dúirt Póla Ní Chinnsealaigh, príomhoide na scoile.

 

GSA

Postáilte faoi Nuacht ó Scoileanna


12/05/15 Cuairt ón Uachtarán ar Ghaelscoil Chloch na gCoillte

Ghlac Uachtarán na hÉireann, Mícheál D Ó hUigínn, le cuireadh ó Bhord Bainistíochta Ghaelscoil Chloch na gCoillte le freastal ar cheiliúradh 20 bliain na scoile. Beidh an lá speisialta ar siúl ar 11 Meatheamh, ach tá céiliúradh na scoile ar siúl ó mhí Mean Fómhair. D'oscail doras na scoile don chéad uair ar 1 Mean Fomhair 1994, agus ó thús na scoilbhliaina ta eachtraí éagsúla eagraithe taobh istigh den scoil leis na chéad 20 bliain den Ghaelscolaíocht i gCloch na gCoillte a cheiliúradh.

Beidh píosa ealaíne, a choimisiúnaíodh go speisialta don ócáid, á nochtadh ag an tUachtarán mar chuid dá chuairt. Chuir 15 ealaíontóir isteach ar an "Per Cent for Art Scheme". Bhí an bua ag píosa dealbhóireacht, déanta ag an ealaíontóir áitiúil Édaín Ní Dhomhnaill. Bíonn ceardlann idirghníomhach á rith aici i measc a hobair ealaíne. 

Tá an Bord Bainistíochta Cairde na Scoile, na páistí agus an foireann an-gnóthach agus iad ag réitiú don lá iontach seo. Lá bródúil i stair na scoile a beidh ann.

Postáilte faoi Nuacht ó Scoileanna


20/01/15 Gabhann Gaelscoil Chloch na gCoillte Buíochas as Ucht iPads

Deireann Gaelscoil Chloch na gCoillte "Go raibh maith agat" as ucht iPads

Tá buíochas mhór á ghabháil ag Gaelscoil Mhichíl Uí Choileáin i gCloch na gCoillte do mhuintir na scoile, gnólachtaí áitiúla agus an pobal tar éis feachtas mór bailiúcháin sean fón póca, óna tháinig dhá iPad mar thoradh. Bhronn Irish Autism Action na iPads orthu, le n-úsáid ag páistí sa scoil ag a bhfuil ASD (neamhord de chuid speictream an uathachais) acu.

Mí Márta seo chaite, sheol an scoil feachtas poiblí don phobal ginereálta lena sean bhfón póca a thabhairt dóibh. Chuir 10 gnólachtaí agus an foireann áitúil athchursáil ón Comhairle Contae boscaí bailiúcháin ar a n-áitreabh ina gcur an pobal a gcuid fón póca. Bhí freagra iontach ón gcomhphobal scoile ginireálta chomh maith. 

Mar thoradh ar na hiarrachtaí ar fad, bailíodh beagnach 400 fón agus dheonaigh Autism Ireland dhá iPad don Aonad ASD le déanaí mar thoradh. 

Bunaíodh an rang ASD sa Ghaelscoil i Meán Fomhair 2011 agus anois tá 13 daltaí ó aois trí go 11 ag freastal ar thrí rang. Ceapann múinteoirí agus na cuntóir riachtanais spesialta gur uirlis fíor thábhachtach cumarsáide iad do na ndaltaí. Bíonn deacrachtaí cumarsáide ag an t-uafás páistí a bhfuil ASD acu, roinnt dóibh gan caint ar bith, agus cabhraíonn na iPads seo go mór mar go mbíonn siad lán le 'apps' dírithe ar teanga agus cumarsáid amháin. Is féidir leis na daltaí abairtí sothuigthe a cruthú lena dtuairimí agus riachtanais a chur in iúl. 

Mhínigh Príomhoide na scoile Carmel Nic Airt go bhfuil na seirbhísí seo á sholáthar acu ón Mean Fomhair seo chaite. Is iad an taon scoil in iarthar Chorcaigh a sholáthraíonn áit bunscoile lán aimsire do pháistí a bhfuil ASD acu. 

"Tá áiseanna iontach againn, ina measc sheomra Multi-Sensory ar chostas €43,000, Halla 'Occupational Therapy' agus seomraí Teanga agus Caint, chomh maith le múinteóirí agus cuntóirí riachtanais spesialta sa scoil a dhéanann a ndícheall leis na daltaí. Tá buntáistí na iPads feicithe againn ó thús an aonad ASD, ach faraoir níl dhóthain iPads againn faoi láthair do na ndaltaí ar fad.

Taímid thar a bheith buíoch as na gnólachtaí áitiúla a ghlac na mboscaí bailliúcháin ar a n-áitreamh agus a bhailigh na fóin dúinn, chomh maith le teaghlaigh na scoile a thug a sean bhfóin isteach dúinn.

Tá buíochas spesialta le ghabháil leis an bhfoireann ag an Ionad Athchursála Áitiúl a choimeád sean fón ar leataobh dúinn. Tháinig na iPads níos sciobtha mar gheall ar seo.

Is feachtas leanúnach í seo agus arís iarraim ar phobal Chloch na gCoillte a sean bhfóin a thabhairt dúinn ionas gur bhféidir linn níos mó iPads a fháil donár ndaltaí iontach speisialta."

Is féidir na fón a fhágáil isteach sna háiteanna seo a leanas; O' Donovan's Hotel, Leabharlann Chloch na gCoillte, Park Leisure Centre, Harte's Spar, Sally's Super Valu, Technology Park, Carbery Milk Products, Irish Yoghurts, Vodafone agus Ionas Athchursála Chloch na gCoillte."

 

IPads cropped

Postáilte faoi Nuacht ó Scoileanna


19/01/15 Sceitimíní i nGaelscoil na bhFilí agus Sneachta Tagtha

Bhí sneachta trom i nGort, Co. na Gaillimhe ag an deireadh seachtaine. Seo pictiúir de na naíonáin agus an fear sneachta a rinneadar i gclós na scoile.

Nach bhfuil siad gleoite!

 

naíonáin sa sneachta cropped

Postáilte faoi Nuacht ó Scoileanna


13/01/15 Buaiteoirí Google i nGaelscoil Dhroichead na Banndan

lego 1 cropped

Bhí triúr cuairteoirí ag Gaelscoil Dhroichead na Banndan i rith mhí na Nollag. Tháinig Emer Hickey, Ciara Judge agus Sophie Healy Thaw ar cuairt chucu ó Phobalscoil Chionn tSáile. Tá an-cháil bainte amach ag na cailíní seo mar bhuadar an comórtas Google Science Fair i gCalifornia. Is comórtas ollmhór é seo ina bhfuil na mílte iomaitheoirí ó mhórthimpeall na cruinne ag glacadh páirte ann. Bhuadar scoláireacht €30,000 ó Google agus turas timpeall oileáin Galapagos.

Chuir na cailíní isteach ar an gcomórtas lena gcuid oibre, ag déanamh fiosrúchán ar bhaictéir nádúrtha a úsáid chun cabhrú le níos mó barraí a fhás. Bhuaigh na cailíní an BT young Scientist & Technology Exhibition i 2013 agus an comórtas Eorpach do na heolaithe óga chomh maith.

D’fhreagair na cailíní an-chuid ceisteanna agus ghlac siad an-chuid griangrafanna le páistí na scoile. Tá an cuma ann go raibh an-lá acu!

Postáilte faoi Nuacht ó Scoileanna


05/01/15 Aonad ASD Ceadaithe do Ghaelscoil Bhaile Brigín

Tá áthas an domhain ar  Gaelscoil Bhaile Brigín go bhfuil cead na Roinne Oideachais & Scileanna faighte acu le hAonad ASD (neamhord de chuid speictream an uathachais) a oscailt sa scoil.

“Tá muid ag súil le go mbeidh sé oscailte an t-am seo an bhliain seo chugainn” a deir príomhoide na scoile, Clodagh Ní Mhaoilchiaráin. “Tá pobal na scoile ar bís agus tá muid ag súil go mór le tabhairt faoi san Athbhliain.  Cabhróidh sé seo go mór linn freastal ar an bpobal scoile atá againn agus orthu siúd a bheidh ag teacht chugainn amach anseo le ASD agus a bhfuil a dtuistí ag iarraidh go bhfanfaidh siad sa chóras Gaelscolaíochta.”

Tá tuilleadh eolais maidir leis an scoil ar fáil ar www.gsbhailebrigin.ie.

Postáilte faoi Nuacht ó Scoileanna


18/12/14 Daltaí ó Ghaelscoil Moshíológ ar ‘Bia Linn’ ar TG4

Bia Linn Nollaig 2014 CROPPED

Bhí beirt, Pollyanna Clavin agus Aidan Jones ó Rang 2, i nGaelscoil Moshíológ le feiceáil ar an gclár teilifíse ‘Bia Linn’ ar TG4 an tseachtain seo caite. Bhí siad le feiceáil ar an dara chlár maidin amárach ag cócaireacht le Muireann sa chistin.