Ciorclán 0006/2023

Ciorclán 0006/2023

Ciorclán 0006/2023: Socruithe soláthar foirne i mBunscoileanna don scoilbhliain 2023/24 Is éard is cuspóir leis an gciorclán seo an lucht bainistíochta agus an fhoirean go léir sna bunscoileanna a chur ar an eolas faoi na socruithe soláthar foirne atá ann do...
Seirbhís Chomhtháite Nua “Oide”

Seirbhís Chomhtháite Nua “Oide”

Bunófar seirbhís chomhtháite nua, dar teideal “Oide” ar an 1 MF 2023 Litir ón Roinn Oideachais   A Phríomhoide, Is í feidhm na cumarsáide seo ná eolas a dháileadh ar scoileanna maidir le forbairt thábhachtach atá ag tarlú ar bhonn náisiúnta i dtaobh...