Oide

Oide

Cad is ‘Oide’ ann? Is seirbhís tacaíochta nua de chuid na Roinne Oideachais do scoileanna í Oide, a bunaíodh ó chomhtháthú ceithre sheirbhís tacaíochta atá ann cheana féin, an Lárionad um Cheannaireacht Scoile, an tSraith Shóisearach do Mhúinteoirí, an Clár Náisiúnta...
Clár Samhraidh 2023

Clár Samhraidh 2023

Is féidir le gach iar-bhunscoil dhá sheachtain de chláir shamhraidh a chur ar fáil do dhaltaí a bhfuil riachtanais chasta oideachais speisialta acu agus do na daltaí sin atá i mbaol í bhuntáiste oideachais. Ní gá na seachtainí a reáchtáil i ndiaidh a chéile. Tá clár...
Scéim Leabhair Bunscoile in Aisce

Scéim Leabhair Bunscoile in Aisce

Scéim na Leabhar Bunscoile in Aisce i mBunscoileanna agus i Scoileanna Speisialta   An rud atá i Scéim na Leabhar Bunscoile in Aisce i Scoileanna   Cuirfidh Scéim na Leabhar Bunscoile in Aisce i mbunscoileanna deireadh leis an gcostas a bhaineann le leabhair...