P08: Riachtanais ón Rialálaí Carthanas

Nuashonrú ar Chairt Cuntas FSSU

Nuashonrú ar Chairt Cuntas FSSU – infheidhme ón 1 Meán Fómhair 2023   Tá cairt na gcuntas nuashonraithe don scoilbhliain nua ón 1 Meán Fómhair 2023 go dtí an 31 Lúnasa 2024. Tá cairt na gcuntas ar fáil ar shuíomh gréasáin FSSU, cliceáil anseo. Tabhair do d’aire...