Caoimhín Ó hEaghra, Ard Rúnaí

An Foras Pátrúnachta / An Fhoireann / Caoimhín Ó hEaghra, Ard Rúnaí

Ceapadh Caoimhín mar Ard-Rúnaí ar an bhForas Pátrúnachta i 2009. Tá a shaol caite aige ag plé le cúrsaí oideachais agus Gaeilge. Cháiligh sé mar mhúinteoir bunscoile as Coláiste Phádraig, Droim Conrach agus chaith sé blianta ag múineadh i nGaelscoileanna, scoileanna Gaeltachta agus i scoileanna eile tuaithe agus cathrach. D’oibrigh sé freisin mar Chomhordaitheoir ar scéim ‘Breaking the Cycle’ le scoileanna faoi mí-bhuntáiste, sula ndeachaigh sé ag obair le scéim iasachta d’Fhorbairt Scoileanna leis an Roinn. Tar éis Máisteacht sa Siceolaíocht a bhaint amach d’oibrigh sé le comhluchtaí príomháideach agus comhluchtaí stáit sular ghlac sé a ról leis an bhForas

Tá ríméad orainn go bhfuil leathnú á dhéanamh ar fhoireann An Foras Pátrúnachta le freastal ar chóiríocht, sainspiorad agus poiblíocht na scoileanna. Ba mhaith linn díriú ach go háirithe ar Pholasaí don Oideachas Lán-Ghaeilge i mbliana, chomh maith le próifíl ár scoileanna a ardú is a chothú

 

Déan teagmháil:

caoimhin@foras.ie | 01-6294110