22.05.2014 Brat Glas do Ghaelscoil na Mí agus do Ghaelscoil Longfoirt

An Foras Pátrúnachta / Nuacht ó Scoileanna / 22.05.2014 Brat Glas do Ghaelscoil na Mí agus do Ghaelscoil Longfoirt

Brat glas 1 cropped

Bhí Gaelscoil na Mí agus Gaelscoil Longfoirt i measc na scoileanna ar bronnadh Brat Glas orthu le déanaí.

Is clár oideachasúil do scoileanna é ‘Green-Schools’ a thugann aitheantas don obair iontach atá ar siúl ag scoileanna chun an timpeallacht a chosaint.

Is é seo an chéad Bhrat Glas atá bainte amach ag Gaelscoil na Mí agus an dara Bhrat Glas atá bainte amach ag Gaelscoil Longfoirt.

Ba mhaith linn comhghairdeas a dhéanamh le gach duine a bhí páirteach.