Oiliúint Bhord Bainistíochta – Meánscoileanna

An Foras Pátrúnachta / Boird Bhainistíochta / Oiliúint Bhord Bainistíochta – Meánscoileanna

Ferdia Kelly JMB

Thug Ferdia Kelly, Ard-Rúnaí Chomhchoiste na mBainisteoirí (JMB) óráid spreagúil le déanaí faoi gach a bhaineann le bheith i do bhall ar bhord bainistíochta meánscoile. Ba é an Foras Pátrúnachta a d’eagraigh an seisiún.

Cuireann an JMB comhairle agus tacaíocht ar fáil do 400 meánscoil dheonach. Labhair an tUasal Kelly faoi go leor ábhar éagsúla ar an oíche, an tábhacht a bhaineann le miontuairiscí a choinneáil ó chruinnithe san áireamh. Is féidir cóip de threoirlínte an JMB maidir le miontuairiscí a íoslódáil Miontuairiscí – Treoirlínte ón JMB

Osclófar dhá mheánscoil nua, Coláiste Ghlór na Mara, Baile Brigín agus Gaelcholáiste an Phiarsaigh, Dún Droma i mí Meán Fómhair 2014. Is féidir tuilleadh eolais faoi na scoileanna seo a fháil ar a suíomh idirlín www.colaisteghlornamara.com agus www.gaelcholaiste.com