An Scoil agus an Dlí

galver (legal pic) cropped

Tugann An Foras Pátrúnachta comhairle do na scoileanna atá faoinár bpátrúnacht ar réimse leathan d’ábhar; fostaíocht, cosaint leanaí, cúrsaí airgeadais agus eile. Cuirimid oiliúint ar fáil do bhoird agus do phríomhoidí ag comhdhálacha agus ag seisiúin oiliúna ar bhonn leanúnach. 

Bíonn dlíthe ar na ábhair seo ag athrú go leanúnach. Tar i dteagmháil linn san oifig leis an treoir, na polasaithe &rl. is déanaí a fháil. 

Back to Top