An tAonad um Sholáthar do Scoileanna

Is lársheirbhís tacaíochta maidir le ceisteanna soláthair atá san Aonad Um Sholáthar do Scoileanna. Cuireann an tAonad comhairle agus tacaíochtaí ar fáil do scoileanna leis an toradh is fearr a bhaint amach. Tá foireann an Aonaid saineolach ar sholáthar poiblí; cuirtear treoir ar fáil ar dheachleachtas; seoltar nuachtlitreacha go rialta chuig scoileanna leis an eolas is déanaí; cabhraíonn sé le scoileanna teacht ar chonarthaí d’earraí agus do sheirbhísí a bhfuil an idirbheartaíocht déanta orthu. Tá tuilleadh eolais maidir le conarthaí, teimpléid, foilseacháin, nuachtlitreacha agus sonraí teagmhála le fáil ar www.spu.ie

Back to Top