Polasaithe na Scoile

Black is better © Andres Rodriguez

Tá an liosta polasaithe atá riachtanach do gach scoil le fáil anseo.

 

Tá polasaithe samplacha mar aon le cáipéisí eile ar fáil thíos:

 

1. Polasaí Iontrála

Gliogáil ar an íomhá

2. Na Meáin Shóisialta

Gliogáil ar an íomhá

3. Ceadúnas le Naíonra

Gliogáil ar an íomhá

4. Polasaí Idirchreidmheachais

Gliogáil ar an íomhá

5. Bulaíocht san Áit Oibre

Gliogáil ar an íomhá

6. Bainistiú Sábháilteachta, Sláinte & Leasa

Gliogáil ar an íomhá

7. GDPR – Fógra Príobháideachta

Gliogáil ar an íomhá

8. GDPR – Cearta an duine

Gliogáil ar an íomhá

9. GDPR – Lámhleabhar Scoile

Gliogáil ar an íomhá

10. GDPR – Measúnú Tionchair

Gliogáil ar an íomhá

 

Tá leabhráin GDPR (Síniú isteach, Déanach &rl.) le fáil ag: https://visitorbooks.ie/books/

Back to Top