Wright ad-pa cropped

Caithfidh scoileanna árachas leordhóthaineach a bheith acu – Dliteanas poiblí, Dliteanas an Fhostóra agus Árachas Inneachair.

Tá Scéim-Ghrúpa Árachais eagraithe ag an bhForas Pátrúnachta le O’Leary Insurance Brokers i nGuaire, Co. Loch Garman. Iarraimid ar gach Bord Bainistíochta cúrsaí árachais scoile a eagrú leo.

Back to Top