paper © Genarosilva cropped

Conradh Fostaíochta

Tá dualgas ar Bhord Bainistíochta na scoile, mar fhostóir, ráiteas scríofa de théarmaí na fostaíochta a chur ar fáil do gach uile fostaí sa scoil.

Bhí na conarthaí seo a leanas nuashonraithe ag ár bhfoireann dlí i 2016. Brúigh ar an gcnaipe corcra chun teacht orthu.

 

Conarthaí (Múinteoirí, Príomhoidí, C.R.S. & Foireann eile)

Mura bhfuil tú cinnte faoi cén conradh atá uait, féach ar an íomha ag an mbun

Múinteoir:

(A) Ceaptha ón bpainéal; conradh ar fáil anseo & seicliosta anseo

(B) Buan; conradh ar fáil anseo & seicliosta anseo.

(C) Cuspóir sonraithe; conradh ar fáil anseo & seicliosta anseo.

(D) Conradh tréimshe éiginnte (CID); conradh ar fáil anseo & seicliosta anseo

(E) Conradh téarma seasta; conradh ar fáil anseo & seicliosta anseo

 

Príomhoide:

(F) Conradh nó 'litir tairisceana' do phríomhoide ar fáil anseo & seicliosta anseo

 

Nóta faisnéise:

Tá nóta faisnéise párolla ar fáil do bhunmhúinteoirí anseo

 

Cuntóir Riachtanais Speisialta:

(G) Buan; conradh ar fáil anseo & seicliosta anseo

(H) Téarma seasta; conradh ar fáil anseo & litir tairisceana anseo

(J) Cuspóir sonraithe; conradh ar fáil anseo & litir tairisceana anseo

 

Foireann eile; Rúnaí/Airíoch/Glantóir &rl. (beidh na conarthaí seo ar fáil gan mhoill):

(K) Buan; conradh ar fáil anseo & seicliosta anseo

(L) Téarma seasta; conradh ar fáil anseo & litir tairisceana anseo

(M) Cuspóir sonraithe; conradh ar fáil anseo & litir tairisceana anseo

 

Conarthaí

Back to Top