Oiliúint do Scoileanna

An Foras Pátrúnachta / Bainistíocht Scoile / Oiliúint do Scoileanna

Cúrsaí cruinnis an Fhorais Phátrúnachta do Mhúinteoirí, baill na mbord bainistíochta, rúnaithe scoile, d’airígh agus do fhoireann neamhtheagaisc eile.

D’éirigh go híontach leis an gcúrsa TEG  B2 anuraidh agus breis is 30 múinteoir ó cheann ceann na tíre ag glacadh páirte ann agus beidh an cúrsa B2 ar siúl arís i mbliana. Tá sé ar fáil do bhunmhúinteoirí agus do mhéanmhunteoirí araon. Cuir glaoch ar Tomás (01 6294110) má bhíonn breis eolais uait.

Bímid i gcónai ag iarraidh freastal ar ár scoileanna agus tá sé ráite go mion minic go bhfuil cúrsa Gaeilge de dhíth ar bhaill na mbord bainistíochta agus ar fhoireann neamhtheagaisc na scoileanna (rúnaithe, cúntóirí riachtanais speisialta srl.) Mar gheall air sin tá áthas orainn leanúint leis an gcúrsa seo a réiteoidh na rannpháirtithe do Scrúdú TEG Meánleibhéal 1 (B1) .

 

Tá bileoga eolais seolta chuig na scoileanna ach má bhíonn tuilleadh eolais nó foirm iarratais uait cuir glaoch ar Tomás Ó Póil (01) 6294110 nó seol ríomhphost chuig cursai@foras.ie

 

 

 

Táimid ag obair ar chúrsa C1 dóibh siúd atá ag iarraidh barr feabhais a chur ar a gcumas gramadaí. Beidh an cúrsa seo ag tosú i 2017 agus beidh sonraí ar fáil ar an suíomh go luath.

Back to Top