oiliúint do mhúinteoirí cropped

Tá na heagraíochtaí bainistíochta agus Cumann Múinteoirí Éireann den tuairim go gcaithfidh foireann agus bainistíocht na scoile cultúr dearfach i leith caidrimh oibre a chur chun chinn.

Sa bhliain 2000, d’aontaigh Cumann na Múinteoirí agus an bhainistíocht ar an gcáipéis Working Together – Procedures and Policies for Positive Staff Relations.

Back to Top