Nósanna Imeachta Idirghabhála agus Gearáin

An Foras Pátrúnachta / Bainistíocht Scoile / Nósanna Imeachta Idirghabhála agus Gearáin

board-of-management-2

Cloíonn An Foras Pátrúnachta agus ár scoileanna leis na nósanna imeachta maidir le gearán a dhéanamh atá aontaithe ag na heagraíochtaí bainistíochta, Cumann Múinteoirí Éireann, An Roinn Oideachais agus tuismitheoirí. Ta an t-eolas seo a leanas maidir le nósanna imeachta gearán agus nósanna imeachta smachta briste suas i dhá chuid .i. Tuismitheoirí agus Foireann Scoile.

Tuismitheoirí

Baineann na cáipéisí seo a leanas le conas gearán a dhéanamh.

1. Conas dúshlán ar scoil a réiteach:

Ár lámhleabhar le treoir ar conas dúshlán ar scoil a réiteach.

2. Conas gearán a dhéanamh faoi mhúinteoir cláraithe:

Lámhleabhar na Comhairle Múinteoireachta maidir le conas gearán a dhéanamh leo.

3. Ciorclán 0060/2009

Tuilleadh sonraí ar chúrsaí smachta.

1. Eolas Ginearálta

Gliogáil ar an íomhá

2. Gearán leis an C.M.

Gliogáil ar an íomhá

3. Ciorclán 60/2009

Gliogáil ar an íomhá

Foireann Scoile

Tá an t-eolas thíos briste suas i gceithre chuid; Múinteoirí, Príomhoidí, CRS & Foireann eile.

D’fhoilsigh An Roinn Oideachais agus Scileanna, i gcomhairle leis An Foras Pátrúnachta & na heagrais bhainistíochta eile, nósanna imeachta athbhreithnithe ar inniúlacht ghairmiúil agus cúrsaí smachta do mhúinteoirí agus do phríomhoidí. Tá na nósanna imeachta roinnte i cúrsaí inniúlacht ghairmiúil agus cúrsaí nach mbaineann le hinniúlacht ghairmiúil. Is iad seo na hábhair atá faoi chaibidil i gCiorclán 60/2009.

1. Múinteoirí

Tá na nósanna imeachta maidir le múinteoirí ar fáil thíos.

2. Príomhoidí

Tá na nósanna imeachta maidir le príomhoidí ar fáil thíos.

3. Cúntóirí Riachtanais Speisialta

Tá na Nósanna Imeachta Smachta agus Casaoide do CRS (Ciorclán 72/2011) ar fáil thíos.

4. Foireann Eile Scoile

Níl aon nósanna imeachta smachta do bhaill eile den fhoireann ar fáil ón Roinn Oideachais & Scileanna. Moltar do Bhoird Bhainistíochta breathnú ar na nósanna imeachta leagtha amach i gconradh an duine agus iad siúd a leanúint.

1. Múinteoirí

Gliogáil ar an íomhá

2. Príomhoidí

Gliogáil ar an íomhá

3. CRS

Gliogáil ar an íomhá

Back to Top