Earcaíocht

Féach thíos don eolas cuí i dtaobh:

 1. Ciorcláin & Eolas Ginearálta

 2. Fógraíocht, Gearrliostú, Cuirí

 3. Agallaimh

 4. Foirm A1

 5. Foirm Cheapacháin, Ríomhfhiosrú & Medmark

 6. Conarthaí

Tá leaganacha Word de na cáipéisí thíos ar fáil anseo

Tréimhsí fógraíochta 22/23: 7 lá don fhógra agus 5 lá roimh agallamh

Caithfear cloí leis na nósanna imeachta sa Lámhleabhar Rialachais do Bhunscoileanna.

Gearrfhostaíocht:

 • Tá teimpléad samplach d’oidí/CRS anseo. Bain úsáid as nuair nach mbeidh conradh á fháil ag an duine – cuma cén tréimhse atá i gceist – ionadaí ag obair aon lá amháin mar shampla.

Poist fhreagrachta:

 • Tá liosta agallóirí oilte do phoist fhreagrachta ar fáil ón oifig

Foireann Choimhdeach:

 • Níl ciorclán ar an ábhar ach moltar dea-chleachtas sna ciorcláin eile a leanúint

Folúntais Phríomhoideachta:

 • Beidh An Foras lárnach sa phróiseas príomhoide nua a cheapadh. Iarrtar ar Chathaoirligh teagmháil a dhéanamh leis an oifig má tá folúntas príomhoideachta ag teacht chun cinn.

Ciorcláin:

Eolas eile:

Cliceáil ar íomhá thíos chun eolas breise a fháil:

Céimeanna Fógraíochta Treoir don Bhord Agallaimh

Cliceáil ar an íomhá chun na céimeanna earcaíochta a léamh

Fógraí Samplacha

Cliceáil ar íomhá chun an fógra samplacha a íoslódáil

Gearrliostú Cuirí chun Agallaimh

Cliceáil ar íomhá chun an cháipéis a íoslódáil

Tá téacs caighdeán d’iarratasóirí nár éirigh leo áit a fháil ar an ngearrliosta ar fáil anseo

Socruithe d’agallaimh Gnímh iar-agallaimh

Cliceáil ar íomhá chun an cháipéis a íoslódáil

Ceisteanna Samplacha d’agallaimh

Meabhraítear do scoileanna go bhfuil ceist riachtanach in agallaimh inár scoileanna.

 

Marcáil

Úsáidtear an Bhileog Mharcála chun torthaí na n-iarratasóirí aonair a thaifead.

Úsáidtear an Scéim Mharcála chun iomlán na dtorthaí a thaifead.

Torthaí na nAgallamh & Riarachán iar-agallaimh

Íocaíocht do Mheasúnóirí

Seo an treoir maidir le baill bhord agallaimh a íoc ar fáil

 

1. Foirm A1: Chun cead a fháil ón bpátrun duine ar bith a cheapadh. Tá an fhoirm ar fáil anseo.

 • Seol an Fhoirm Cheapacháin chuig An Roinn Oideachais.
 • Seol an Fhoirm Ríomhfhiosruithe chuig An Foras Pátrúnachta.
 • Líonann an oide Ceistneoir le Medmark

Tá treoir maidir le cén conradh atá uait san íomhá ag an mbun

Múinteoir:

 • (A) Ceaptha ón bpainéal; conradh ar fáil anseo
 • (B) Buan; conradh ar fáil anseo
 • (C) Cuspóir sonraithe; conradh ar fáil anseo
 • (D) Conradh tréimshe éiginnte (CID); conradh ar fáil anseo
 • (E) Conradh téarma seasta; conradh ar fáil anseo

Príomhoide:

 • (F) Conradh nó ‘litir tairisceana’ do phríomhoide ar fáil anseo

Nóta faisnéise:

 • Tá nóta faisnéise párolla ar fáil do bhunmhúinteoirí anseo

Cúntóir Riachtanais Speisialta:

 • (G) Buan; conradh ar fáil anseo
 • (H) Téarma seasta; conradh ar fáil anseo
 • (J) Cuspóir sonraithe; conradh ar fáil anseo

Foireann eile; Rúnaí/Airíoch/Glantóir &rl.:

(beidh na conarthaí seo ar fáil gan mhoill)

 • (K) Buan; conradh ar fáil anseo
 • (L) Téarma seasta; conradh ar fáil anseo
 • (M) Cuspóir sonraithe; conradh ar fáil anseo

Tá leaganacha Word de na cáipéisí thíos ar fáil anseo

Back to Top